Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140+A1:2015 en Norm
6.101.1.4
Equipment for supplying SELV systems or S systems may not be incorporated in the connection conductor or the plug.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
7.1.1
The purpose of maintenance, is to keep the electrical installation in the required condition. Maintenance may consist of: — preventive maintenance:which is carried out on a routine basis with the intention of preventing breakdown and keeping equipment in good condition; — corrective maintenance:which is carried out to repair or replace a defective part.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
7.1.3
[not applicable]
NEN 3140+A1:2015 en Norm
7.2.3
Personnel who are to carry out the work shall be adequately instructed or skilled i.e. they shall be competent for the task to be undertaken. They shall be equipped with and use appropriate tools, measuring and testing devices and individual protective equipment which shall be maintained in a good condition.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
7.4.1.101
Ordinary persons may only replace DI or DII type cartridge fuses that are fully shrouded.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
B.1.2   Calculation of the specified working distance
[not applicable]
NEN 3140+A1:2015 en Norm
B.2   Environmental conditions
The following atmospheric conditions are part of environmental conditions to be assessed. B.2.1   Precipitation Precipitation is taken to mean rain, snow, hail, drizzle, spray or hoarfrost. Precipitation is said to be insignificant where it does not hinder the visibility of the workers. Should visibility be impaired, it is said to be significant. According to the voltage level, the type of installation
NEN 3140+A1:2015 en Norm
B.5   Arc hazard
B.5.1   General Persons working in the vicinity of electrical installations are exposed to hazards caused by an electrical arc. Electrical arcs are a rare event. Nevertheless, a reliable protection is required as the appearance cannot be excluded particularly since they can be caused by actions during working. Electric arcs are not only a result of a short circuit, but also separating burdened
NEN 3140+A1:2015 en Norm
C.2   Uninterrupted supervision
If uninterrupted supervision applies, the work is interrupted whenever the supervisor leaves the work location.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
C.4   Supervisors
Nominated persons who have the authority to supervise will be given appropriate instruction for this.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
52 resultaten
Pagina
Normen
Pagina
NEN 3140+A2:2018 geeft een andere visie op het inspectiebeleid
We werken alweer drie maanden met NEN 3140+A2:2018. Dit artikel gaat over de gewijzigde benadering van de inspecties van bestaande elektrische installaties. Dit kan een reden zijn voor de installatieverantwoordelijke (IV) zijn inspectiebeleid te herzien. In 5.3.3.1.101 van NEN 3140+A1: 2015 staat een bepaling die stevig in het gedachtengoed van elektrotechnisch Nederland is verankerd: “Bij inspectie
Pagina
Inspectiefrequentie installaties
Artikel 5.101 uit NEN 3140 geeft de eisen weer van een inspectie van bestaande elektrische installaties. De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties moet voldoen aan bijlage I. Met deze rekentool kunt u bepalen hoeveel tijd er tussen inspecties mag zitten. Een afzonderlijk tijdsinterval kan worden vastgesteld voor elke elektrische installatie en voor elk onderdeel van een elektrische installatie.
Pagina
Rekentools
Deze rekentools helpen u om vast te stellen: Inspectie- en instructietermijnen Met Bijlage E kunt u vaststellen wanneer een VOP, VP, WV of IV opnieuw instructie moet krijgen.  Bijlage I geeft de termijn aan voor inspectie van uw elektrische installaties. Bijlage K geeft de termijn aan voor inspectie van uw elektrische arbeidsmiddelen. Steekproefbepaling Met bijlage J kunt u de grootte
Vraag & antwoord
Bestaat er een NEN 3140-keuringssticker?
Nee, die bestaat niet. De eis die in de norm wordt gesteld, is dat elektrische arbeidsmiddelen aantoonbaar moeten zijn goedgekeurd voor het gebruik (bepaling 5.102.84 in de norm). De wijze waarop dit aantoonbaar wordt gemaakt, is niet voorgeschreven.
Vraag & antwoord
Moet bij het plaatsen van een cv-ketel worden voldaan aan NEN 3140? In het bijzonder op het onderdeel brandwerende doorvoeren en gasbelemmering.
NEN 3140 richt zich op het veilig werken aan en met elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Voor oplevering van nieuwe elektrische installaties en arbeidsmiddelen zijn veel uitgebreidere inspecties noodzakelijk. Niet alleen moet dan naar de veiligheidsaspecten worden gekeken, maar ook moet worden gekeken of de functionele eisen goed zijn ingevuld. Brandwerende doorvoeren en gasbelemmering behoren
Vraag & antwoord
NEN heeft een training voor Vakbekwaam Persoon. Wat zijn de leerdoelen van de cursus?
U leert op hoofdlijnen wat de Arbowet vraagt en wat het Arbobesluit aangeeft. Verder wordt u bekend met de inhoud van de norm NEN 3140. Je leert risico’s en gevaren herkennen (waaronder aanrakingsgevaar en de vlamboog) en je leert in de training wat de positie is van de Vakbekwaam Persoon ten opzichte van andere aanwijzingsniveaus binnen een organisatie. Tot slot leer je hoe je veilig werkt aan een