NEN 3140+A3:2019

NEN 3140 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. Bedrijfsvoering omvat het gebruik van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen bij de arbeid, het onderhoud, de inspectie, het beheer en het werken aan of in de omgeving van elektrische installaties. Deze norm is van toepassing op elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen met een nominale spanning van ten hoogste 1000 V wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

NEN 3140+A3:2019
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NTA 8220:2017

NTA 8220 beschrijft een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel (bestaande elektrische installaties, elektrische apparaten en elektrische uitrusting van machines) op brandrisico. Het doel van NTA 8220 is om de kans op schade door brand met een elektrische oorzaak te verminderen.

NTA 8220:2017
NPR 8040-1:2013

NPR 8040-1 geeft de voorwaarden voor het meten van de temperatuur van een aansluiting of een component in een elektrische installatie met behulp van thermografie. Deze praktijkrichtlijn geeft vijf methoden voor het beoordelen van de gemeten temperatuur.

NPR 8040-1:2013
NPR 5310 - deel 61

Inspectie - Beproeven niet-instelbare toestellen voor aardlekbeveiliging. Een elektrische installatie behoort te worden geïnspecteerd voor deze in gebruik wordt genomen. De normen NEN 3140 en NEN 1010 (bepaling 62.1.2) geven hier eisen voor. Een goed uitgevoerde inspectie omvat ook de juiste beproeving van de aanwezige toestellen voor aardlekbeveiliging. Toestellen voor aardlekbeveiliging worden toegepast voor onder andere foutbescherming, bescherming tegen het ontstaan van brand en als aanvullende bescherming. Dit heeft tot gevolg dat er in installaties verschillende typen toestellen voor aardlekbeveiliging aanwezig kunnen zijn. Toestellen voor aardlekbeveiliging moeten worden beproefd om de juiste werking aan te tonen. Bij die beproevingen moeten verschillende stromen worden toegepast en de beveiliging moet binnen de voorgeschreven tijd aanspreken. In NPR 5310 deel 61 worden de aanspreektijden en aanspreekstromen voor deze toestellen gegeven.

NPR 5310 - deel 61
NEN 3140+A1:2015 en
NEN 3140+A1:2015 en
Voordelen van Werken met NEN 3140
  • NEN 3140, NTA 8220, NPR 8040-1 en NPR 5310-61 online bekijken
  • Normen altijd up-to-date en beschikbaar
  • Handige rekentools voor het bepalen van inspectie- en instructiefrequenties
  • Een online training over NEN 3140
  • Uitleg en toelchting in artikelen
  • Eenvoudig om notities, bladwijzers en eigen content toe te voegen
Probeer nu