Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140+A3:2019 Norm
5.2.4
[niet overgenomen]
NEN 3140+A3:2019 Norm
5.3.1.2.101
Meetinstrumenten moeten voorzieningen hebben om gevaren bij verkeerde bediening of verkeerde aansluiting te voorkomen.
NEN 3140+A3:2019 Norm
5.3.2.3
Bij een beproeving onder normale bedrijfscondities gelden de eisen voor: — spanningsloos werken; — op veilige afstand werken; — onder spanning werken.
NEN 3140+A3:2019 Norm
5.3.3.2   De inspectie moet inhouden:
— visuele inspectie volgens 5.101.5.1 en 5.102.10, en — meting en/of beproeving volgens 5.101.5.2 en 5.102.11. OPMERKING Voor een gestructureerde en reproduceerbare uitvoering van de inspectie wordt aanbevolen gebruik te maken van inspectielijsten of meetprotocollen, in welke vorm dan ook.
NEN 3140+A3:2019 Norm
5.3.3.3.101
In bijzondere gevallen kan de installatieverantwoordelijke bepalen dat de inspecties zonder tekeningen en specificaties kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij eenvoudige en overzichtelijke elektrische installaties.
NEN 3140+A3:2019 Norm
5.3.3.5.102
Inspecties moeten worden uitgevoerd met geschikte gereedschappen, hulpmiddelen en beschermingsmiddelen, waardoor gevaar wordt voorkomen, rekening houdend met de gevaren van ongeïsoleerde actieve delen.
NEN 3140+A3:2019 Norm
5.3.3.6
De resultaten van een inspectie moeten worden vastgelegd en passende maatregelen moeten worden genomen.
NEN 3140+A3:2019 Norm
5.101.5.1
Bij de visuele inspectie van een elektrische installatie wordt nagegaan of: a) de noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is; b) de verschillende (installatie)delen eenduidig herkenbaar zijn; c) de eventueel aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken; d) er geen zichtbare tekenen van oververhitting zijn, e) het elektrisch materieel
NEN 3140+A3:2019 Norm
5.101.5.3
Het ononderbroken zijn van de beschermingsleidingen, inclusief vereffeningsleidingen, en hun verbindingen moet worden gemeten met: a) een meting van de circuitimpedantie fase-aarde, of b) een meting van alle afzonderlijke beschermingsleidingen met een meetstroom groter dan of gelijk aan 0,2 A.
NEN 3140+A3:2019 Norm
5.101.5.5
Thermografie mag alleen aanvullend op een meting of beproeving worden toegepast. OPMERKING Thermografisch onderzoek kan worden uitgevoerd volgens NPR 8040‑1.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Vraag & antwoord
NEN heeft een training voor Vakbekwaam Persoon. Wat zijn de leerdoelen van de cursus?
U leert op hoofdlijnen wat de Arbowet vraagt en wat het Arbobesluit aangeeft. Verder wordt u bekend met de inhoud van de norm NEN 3140. Je leert risico’s en gevaren herkennen (waaronder aanrakingsgevaar en de vlamboog) en je leert in de training wat de positie is van de Vakbekwaam Persoon ten opzichte van andere aanwijzingsniveaus binnen een organisatie. Tot slot leer je hoe je veilig werkt aan een
Pagina
Nieuwe NEN 3140 sterk doorontwikkeld
Als trainer en adviseur NEN 3140, werk ik nu alweer een paar weken met de nieuwe NEN 3140 + A2 (December 2018). Deze nieuwe NEN 3140 is sterk doorontwikkeld. Veel zaken waar je in de praktijk vaak tegen aanloopt, zijn nu scherper en concreter geformuleerd. Ook zijn technische, organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen meegenomen in deze nieuwe uitgave. Dat begint al bij de installatieverantwoordelijke
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""