Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140+A3:2019 Norm
B.3.2   Dichte mist
Mist wordt beschouwd als dicht wanneer het zicht wordt beperkt tot een niveau waarbij de veiligheid in gevaar komt, in het bijzonder wanneer de werkverantwoordelijke de leden van de ploeg en de actieve delen waaraan of in de nabijheid waarvan zij behoren te werken, niet kan zien. Onder deze omstandigheden behoren de werkzaamheden te worden onderbroken.
NEN 3140+A3:2019 Norm
C.1   Doel en voorwaarden voor toezicht
Het toezicht richt zich op de aspecten werkveiligheid en installatieveiligheid. Bij het onderdeel ‘werkveiligheid’ wordt gelet op de veiligheid van de uitvoerenden en omstanders, inclusief het continu in stand houden van de benodigde veiligheidsmaatregelen. Bij het onderdeel ‘installatieveiligheid’ wordt gelet op de mogelijke aantasting van de veiligheid en bedrijfszekerheid van de elektrische
NEN 3140+A3:2019 Norm
D.4   De aanwijzing
D.4.1   Nadat alle criteria zijn getoetst, kan de persoon worden aangewezen. De aanwijzing moet volgens 4.2.101 schriftelijk geschieden. D.4.2   Het is niet voldoende om met een formulier de aanwijzing te regelen. De persoon die aanwijst moet ervan overtuigd zijn dat de persoon die wordt aangewezen aan de voorwaarden voldoet. Ook de persoon die wordt aangewezen moet ervan overtuigd zijn
NEN 3140+A3:2019 Norm
D.4.3
Het aanwijzingsdocument bevat ten minste de volgende punten: a) de naam en eventueel het personeelsnummer van de persoon; b) de ingangsdatum en eventueel de einddatum van de aanwijzing; OPMERKING Het verdient de voorkeur om de geldigheidsduur te beperken tot het interval tussen twee opeenvolgende (her)instructies. c) als wat de persoon wordt aangewezen; d) voor welke
NEN 3140+A3:2019 Norm
F.3   Verantwoordelijkheden van de werkverantwoordelijke
De werkverantwoordelijke is verantwoordelijk voor: — het vaststellen van de risico’s verbonden aan werkzaamheden; — het opstellen van plannen voor werkzaamheden; — het kiezen van de juiste uitvoerenden voor werkzaamheden; — het bepalen van de juiste werkwijze, hulpmiddelen en beschermingsmiddelen; — het instrueren van de uitvoerenden bij werkzaamheden; — het
NEN 3140+A3:2019 Norm
F.4.1
Het spanningsloos maken van een deel van een elektrische installatie valt onder de verantwoordelijkheid van de installatieverantwoordelijke. Dat wil niet zeggen dat de installatieverantwoordelijke de elektrische installatie zelf spanningsloos moet maken.
NEN 3140+A3:2019 Norm
F.4.2
De werkverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkplek.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
5.2   Operating activities
5.2.1   Operating activities are designed to change the electrical state of an electrical installation. There are two kinds of operating activities: a) operations intended to modify the electrical state of an electrical installation, to use an equipment, connect, disconnect, start or stop equipment designed to be used without risks so far as is reasonably practical; b) disconnecting
NEN 3140+A1:2015 en Norm
5.2.1
Operating activities are designed to change the electrical state of an electrical installation. There are two kinds of operating activities: a) operations intended to modify the electrical state of an electrical installation, to use an equipment, connect, disconnect, start or stop equipment designed to be used without risks so far as is reasonably practical; b) disconnecting or reconnecting
NEN 3140+A1:2015 en Norm
5.2.2
Disconnecting before or reconnecting after dead working shall be carried out by skilled or instructed persons as prescribed in 6.2.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Vraag & antwoord
NEN heeft een training voor Vakbekwaam Persoon. Wat zijn de leerdoelen van de cursus?
U leert op hoofdlijnen wat de Arbowet vraagt en wat het Arbobesluit aangeeft. Verder wordt u bekend met de inhoud van de norm NEN 3140. Je leert risico’s en gevaren herkennen (waaronder aanrakingsgevaar en de vlamboog) en je leert in de training wat de positie is van de Vakbekwaam Persoon ten opzichte van andere aanwijzingsniveaus binnen een organisatie. Tot slot leer je hoe je veilig werkt aan een
Pagina
Nieuwe NEN 3140 sterk doorontwikkeld
Als trainer en adviseur NEN 3140, werk ik nu alweer een paar weken met de nieuwe NEN 3140 + A2 (December 2018). Deze nieuwe NEN 3140 is sterk doorontwikkeld. Veel zaken waar je in de praktijk vaak tegen aanloopt, zijn nu scherper en concreter geformuleerd. Ook zijn technische, organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen meegenomen in deze nieuwe uitgave. Dat begint al bij de installatieverantwoordelijke