Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140+A1:2015 en Norm
5.102.13
The leakage current of electrical work equipment of class I may only be measured if the protective conductor has been measured and found to be in order.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
3.3   Working location, live working zone, and vicinity zone
3.3.1 work location site(s), place(s) or area(s) where a work activity is to be, is being, or has been carried out 3.3.2 live working zone limited space around live parts 3.3.3 vicinity zone [not applicable] 3.3.101 fully shrouded protection level of at least IPXXB or IP2X Figure 1 — Distance in air and zone that is identified for working procedures Figure 
NEN 3140+A1:2015 en Norm
4   Basic principles
4.1   Safe operation Before carrying out any operation on an electrical installation an assessment of the electrical risks shall be made. This assessment shall specify how the operation shall be carried out and what safety measures and precautions are to be implemented to ensure safety. The operation must take place in accordance with this description. 4.2   Personnel All personnel involved
NEN 3140+A1:2015 en Norm
4.3.102
Premises with an electrical hazard may only contain objects for operating activities and objects for electrical work activities on the electrical installation in those premises.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
4.3.109
If faults are detected on an installation due to which there is a hazard, the person responsible for an electrical installation shall be informed immediately. Measures to remove such defects shall be taken immediately. If the operating status does not immediately allow these measures, the hazard may be limited temporarily. NOTE Examples of temporary measures to limit hazards are: —
NEN 3140+A1:2015 en Norm
4.6   Tools, equipment and devices
Tools, equipment and devices shall comply with the requirements of relevant European, National or International Standards where these exist. NOTE 1 Examples of tools, equipment and devices are: — insulating boots, gloves and overshoes; — eye or face protection; — head protection; — suitable protective clothing; — insulating mats, platforms and stands;
NPR 5310 - deel 61: Beproeven van niet-instelbare toestellen voor aardlekbeveiliging Norm
4   Beproeven van niet-instelbare toestellen voor aardlekbeveiliging
4.1   Inleiding Een elektrische installatie behoort te worden geïnspecteerd voor deze in gebruik wordt genomen. Voor een nieuwe installatie is de eerste inspectie beschreven in hoofdstuk 61 van NEN 1010:2015. Bepaling 61.3.6.1 van dat hoofdstuk schrijft voor dat toestellen voor aardlekbeveiliging worden beproefd. Bij een periodieke inspectie van een bestaande installatie schrijven NEN 3140+
NPR 5310 - deel 61: Beproeven van niet-instelbare toestellen voor aardlekbeveiliging Norm
4.3   Typen toestellen voor aardlekbeveiliging
4.3.1   Type AC Vanaf 1975 worden toestellen voor aardlekbeveiliging type AC toegepast. Bij een sinusvormige foutstroom is de werking gegarandeerd, maar bij een pulserende DC-foutstroom spreekt type AC niet aan of pas bij foutstromen die veel groter zijn dan de nominale aanspreekstroom. Vanaf 1996 is het gebruik van toestellen voor aardlekbeveiliging type AC niet meer toegelaten in nieuwe installaties
NPR 5310 - deel 61: Beproeven van niet-instelbare toestellen voor aardlekbeveiliging Norm
4.7   Beproevingen
Tijdens de beproeving behoort het elektrisch materieel dat onderdeel is van de installatie, te zijn uitgeschakeld of losgekoppeld.In een driefase-installatie hoeft een vierpolig toestel voor aardlekbeveiliging slechts over één fase te worden beproefd. De beproeving voor ingebruikname van de installatie en voor periodieke inspectie bestaat uit: — vaststellen welk type toestel voor aardlekbeveiliging
NEN 3140+A3:2019 Norm
5.2   Bedieningshandelingen
5.2.1   Door een bedieningshandeling wordt de toestand van een elektrische installatie gewijzigd. Er bestaan twee soorten bedieningshandelingen: a) wijziging van de toestand van een elektrische installatie: — voor het in- en uit gebruik nemen, — om materieel aan te sluiten of los te nemen, als dat zonder risico kan; b) uitschakelen of opnieuw inschakelen van elektrische
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Vraag & antwoord
NEN heeft een training voor Vakbekwaam Persoon. Wat zijn de leerdoelen van de cursus?
U leert op hoofdlijnen wat de Arbowet vraagt en wat het Arbobesluit aangeeft. Verder wordt u bekend met de inhoud van de norm NEN 3140. Je leert risico’s en gevaren herkennen (waaronder aanrakingsgevaar en de vlamboog) en je leert in de training wat de positie is van de Vakbekwaam Persoon ten opzichte van andere aanwijzingsniveaus binnen een organisatie. Tot slot leer je hoe je veilig werkt aan een
Pagina
Nieuwe NEN 3140 sterk doorontwikkeld
Als trainer en adviseur NEN 3140, werk ik nu alweer een paar weken met de nieuwe NEN 3140 + A2 (December 2018). Deze nieuwe NEN 3140 is sterk doorontwikkeld. Veel zaken waar je in de praktijk vaak tegen aanloopt, zijn nu scherper en concreter geformuleerd. Ook zijn technische, organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen meegenomen in deze nieuwe uitgave. Dat begint al bij de installatieverantwoordelijke
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""