Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.101.1.5
Verplaatsbare voedingsbronnen van SELV-ketens en S-ketens moeten buiten de nauwe geleidende ruimte zijn geplaatst.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.101.2.1
In elektrische installaties, ruimten en omgevingen kunnen risicoverhogende omstandigheden zijn. Bij werkzaamheden met risicoverhogende omstandigheden moeten extra veiligheidsmaatregelen worden genomen, afhankelijk van de mate van risico, de aard van de werkzaamheden, het gebruik en de toestand van de elektrische installatie en de heersende omstandigheden.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.102.1
Elektrotechnische werkzaamheden door leerlingen en studenten mogen alleen plaatsvinden onder toezicht en verantwoordelijkheid van een persoon met ten minste een aanwijzing als: — voldoende onderricht persoon bij werkzaamheden in SELV-ketens; — vakbekwaam persoon bij overige werkzaamheden.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.102.6
Onbeschermde meet- of proefopstellingen mogen alleen op daarvoor bestemde voedingszuilen, meetlessenaars of voedingskasten worden aangesloten.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.103   Bedieningsprocedures t.b.v. niet-elektrotechnische werkzaamheden
6.103.1   Voor niet-elektrotechnische werkzaamheden kan het nodig zijn om elektrisch materieel veilig te stellen en paraat te stellen. Het veiligstellen gebeurt door uit te schakelen en te scheiden of een vergelijkbaar veilige maatregel. Dit ter voorkoming van andere dan elektrische risico’s. OPMERKING Voorbeelden hiervan zijn: — het veiligstellen van een motor voor werkzaamheden aan
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.1.1
Het doel van onderhoud is de elektrische installatie in de vereiste toestand te houden. Onderscheid wordt gemaakt in: — preventief onderhoud:onderhoud dat op regelmatige basis wordt uitgevoerd om storingen te voorkomen en het materieel in goede staat te houden; — correctief onderhoud:onderhoud dat wordt uitgevoerd om defecte onderdelen te repareren of te vervangen.
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.1.3
[niet overgenomen]
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.2.3
Personen die de werkzaamheden uitvoeren, moeten zo onderricht of vakbekwaam zijn, dat ze geschikt zijn voor deze taak. Zij moeten werken met deugdelijke gereedschappen, meet- en beproevingstoestellen en persoonlijke beschermingsmiddelen die in goede staat moeten worden gehouden.
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.3   Reparatiewerkzaamheden
7.3.1   Reparatiewerkzaamheden kunnen bestaan uit de volgende fasen: — opsporen van het defect; — herstel van het defect en/of vervanging van componenten; — opnieuw in bedrijf stellen van het gerepareerde deel van de elektrische installatie. Tijdens elke fase van de werkzaamheden kunnen verschillende procedures nodig zijn. 7.3.2   Wanneer defecten in een onder spanning
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.4.1.101
Door leken mogen uitsluitend smeltpatronen type DI of DII worden vervangen, mits deze aanrakingsveilig zijn geplaatst.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Vraag & antwoord
NEN heeft een training voor Vakbekwaam Persoon. Wat zijn de leerdoelen van de cursus?
U leert op hoofdlijnen wat de Arbowet vraagt en wat het Arbobesluit aangeeft. Verder wordt u bekend met de inhoud van de norm NEN 3140. Je leert risico’s en gevaren herkennen (waaronder aanrakingsgevaar en de vlamboog) en je leert in de training wat de positie is van de Vakbekwaam Persoon ten opzichte van andere aanwijzingsniveaus binnen een organisatie. Tot slot leer je hoe je veilig werkt aan een
Pagina
Nieuwe NEN 3140 sterk doorontwikkeld
Als trainer en adviseur NEN 3140, werk ik nu alweer een paar weken met de nieuwe NEN 3140 + A2 (December 2018). Deze nieuwe NEN 3140 is sterk doorontwikkeld. Veel zaken waar je in de praktijk vaak tegen aanloopt, zijn nu scherper en concreter geformuleerd. Ook zijn technische, organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen meegenomen in deze nieuwe uitgave. Dat begint al bij de installatieverantwoordelijke