Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.3.1.3
[niet overgenomen]
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.3.1.4
Het personeel moet beschikken over een stabiele werkplek, waar men beide handen beschikbaar heeft voor de werkzaamheden.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.3.4.2   Op afstand onder spanning werken
[niet overgenomen]
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.3.8.1   Werkvoorbereiding
Als er twijfel bestaat over de te volgen procedures moeten ter voorbereiding, voor de aanvang van de werkzaamheden, proeven worden genomen.Alle veiligheidsaspecten, zowel elektrische als andere, moeten bij die proeven worden beoordeeld. Bij gecompliceerde werkzaamheden moet de voorbereiding vooraf schriftelijk worden vastgelegd.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.4.1   Algemeen
6.4.1.1   [niet overgenomen] 6.4.1.2   [niet overgenomen] 6.4.1.3   Bescherming tegen elektrisch gevaar in de gevarenzone mag worden bereikt door schermen, afschermingen, afdekkingen of isolerende omhulsels. Zie 6.4.2. Als deze niet kunnen worden aangebracht, moet een veilige afstand van ten minste 0,5 m tot de ongeïsoleerde actieve delen worden aangehouden. 6.4.1.3.101   De
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.4.1.2
[niet overgenomen]
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.4.1.7
Als de uitvoerende bij de werkzaamheden in de gevarenzone kan komen, door een beweging, een val of met voorwerpen, dan is dit ‘onder spanning werken’ en geldt 6.3. Bijzondere aandacht is vereist bij het manoeuvreren met lange voorwerpen, zoals gereedschap, stukken kabel, pijpen, ladders, enz.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.4.2.2
Wanneer deze beschermingsvoorzieningen worden geïnstalleerd binnen de gevarenzone, moet hiervoor óf de procedure voor spanningsloos werken of die voor onder spanning werken worden aangehouden.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.4.2.3
[niet overgenomen]
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.101.1   Werkzaamheden in nauwe geleidende ruimten
Bepalend is dat de persoon in contact is met metalen of andere geleidende delen en zich moeilijk kan onttrekken aan aanrakingsgevaar. Een voorbeeld van een ander geleidend deel is een vochtige bodem. Nauwe geleidende ruimten kunnen voorkomen: — in kruipruimten; — in tanks, vaten, ketels; — onder machines; — in staalconstructies. 6.101.1.1   Onder spanning werken
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Vraag & antwoord
NEN heeft een training voor Vakbekwaam Persoon. Wat zijn de leerdoelen van de cursus?
U leert op hoofdlijnen wat de Arbowet vraagt en wat het Arbobesluit aangeeft. Verder wordt u bekend met de inhoud van de norm NEN 3140. Je leert risico’s en gevaren herkennen (waaronder aanrakingsgevaar en de vlamboog) en je leert in de training wat de positie is van de Vakbekwaam Persoon ten opzichte van andere aanwijzingsniveaus binnen een organisatie. Tot slot leer je hoe je veilig werkt aan een
Pagina
Nieuwe NEN 3140 sterk doorontwikkeld
Als trainer en adviseur NEN 3140, werk ik nu alweer een paar weken met de nieuwe NEN 3140 + A2 (December 2018). Deze nieuwe NEN 3140 is sterk doorontwikkeld. Veel zaken waar je in de praktijk vaak tegen aanloopt, zijn nu scherper en concreter geformuleerd. Ook zijn technische, organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen meegenomen in deze nieuwe uitgave. Dat begint al bij de installatieverantwoordelijke