Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140+A3:2019 Norm
D.4   De aanwijzing
D.4.1   Nadat alle criteria zijn getoetst, kan de persoon worden aangewezen. De aanwijzing moet volgens 4.2.101 schriftelijk geschieden. D.4.2   Het is niet voldoende om met een formulier de aanwijzing te regelen. De persoon die aanwijst moet ervan overtuigd zijn dat de persoon die wordt aangewezen aan de voorwaarden voldoet. Ook de persoon die wordt aangewezen moet ervan overtuigd zijn
NEN 3140+A3:2019 Norm
D.4.3
Het aanwijzingsdocument bevat ten minste de volgende punten: a) de naam en eventueel het personeelsnummer van de persoon; b) de ingangsdatum en eventueel de einddatum van de aanwijzing; OPMERKING Het verdient de voorkeur om de geldigheidsduur te beperken tot het interval tussen twee opeenvolgende (her)instructies. c) als wat de persoon wordt aangewezen; d) voor welke
NEN 3140+A3:2019 Norm
F.4   Verantwoordelijkheid bij spanningsloos werken
F.4.1   Het spanningsloos maken van een deel van een elektrische installatie valt onder de verantwoordelijkheid van de installatieverantwoordelijke. Dat wil niet zeggen dat de installatieverantwoordelijke de elektrische installatie zelf spanningsloos moet maken. F.4.2   De werkverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkplek. F.4.3   Onder de verantwoordelijkheid
NEN 3140+A3:2019 Norm
F.6   Geen aangewezen installatieverantwoordelijke
Daar waar geen installatieverantwoordelijke is aangewezen, geldt de opdrachtgevende werkgever als installatieverantwoordelijke. Daar waar een elektrische installatie niet onder het beheer van een aangewezen installatieverantwoordelijke valt, behoort de partij die werkzaamheden uitvoert aan de elektrische installatie de werkzaamheden te laten beoordelen door een deskundige en de werkzaamheden
NEN 3140+A3:2019 Norm
H.7
Handel bij een meting op een plaats die niet aanrakingsveilig is en die een hoog kortsluitvermogen kent als volgt: — gebruik een meetinstrument waarmee geen kortsluiting mogelijk is, zoals bij een meetinstrument met afgeschermde meetpennen en een hoge ingangsimpedantie, en — gebruik ten minste isolerende handschoenen.
NEN 3140+A3:2019 Norm
J.3.3
De aanvaarde theoretische risico's behoren schriftelijk te worden vastgelegd.
NEN 3140+A3:2019 Norm
J.4.5
Bepaal de minimale omvang van de steekproef in tabel J.1.
NEN 3140+A3:2019 Norm
J.4.6
Trek de steekproefeenheden aselect uit de partij zonder op de kwaliteit ervan te letten.
NEN 3140+A3:2019 Norm
L.3
Het meten van de reële aardlekstroom kan een gevaarlijke situatie opleveren als de isolatieweerstand onvoldoende is.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
5   Standard operational procedures
5.1   General In case of activities as specified in 5.2 and 5.3, as appropriate, suitable tools and equipment shall be used so that electrical danger to persons is prevented. These activities shall be subject to agreement of the nominated person in control of the installation. The nominated person in control of the installation shall be advised when the standard operational procedures have
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Vraag & antwoord
NEN heeft een training voor Vakbekwaam Persoon. Wat zijn de leerdoelen van de cursus?
U leert op hoofdlijnen wat de Arbowet vraagt en wat het Arbobesluit aangeeft. Verder wordt u bekend met de inhoud van de norm NEN 3140. Je leert risico’s en gevaren herkennen (waaronder aanrakingsgevaar en de vlamboog) en je leert in de training wat de positie is van de Vakbekwaam Persoon ten opzichte van andere aanwijzingsniveaus binnen een organisatie. Tot slot leer je hoe je veilig werkt aan een
Pagina
Nieuwe NEN 3140 sterk doorontwikkeld
Als trainer en adviseur NEN 3140, werk ik nu alweer een paar weken met de nieuwe NEN 3140 + A2 (December 2018). Deze nieuwe NEN 3140 is sterk doorontwikkeld. Veel zaken waar je in de praktijk vaak tegen aanloopt, zijn nu scherper en concreter geformuleerd. Ook zijn technische, organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen meegenomen in deze nieuwe uitgave. Dat begint al bij de installatieverantwoordelijke
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""