Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140+A3:2019 Norm
5.102.11
Bij de inspectie door meting of beproeving van een elektrisch arbeidsmiddel wordt nagegaan of wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot: a) de isolatieweerstand of de reële lekstroom van het elektrisch arbeidsmiddel, zie 5.102.12 t/m 5.102.16; b) de weerstand van beschermingsleidingen, zie 5.102.17; c) de juiste werking van aardlekbeveiligingen, zie 5.102.18;
NEN 3140+A3:2019 Norm
5.102.12
De isolatieweerstand moet worden gemeten met een open gelijkspanning die groter is dan of gelijk is aan de hoogste nominale bedrijfsspanning. De minimale isolatieweerstand of de maximale reële lekstroom moet voldoen aan de waarden in tabel 102. Tabel 102 — Waarden voor de isolatieweerstand en lekstroom Materieelklasse Minimale isolatieweerstand MΩ Maximale reële lekstroom mA
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.1.1   Algemene eisen
Alle werkzaamheden moeten worden voorbereid door de installatieverantwoordelijke of de werkverantwoordelijke. Deze voorbereiding kan door de installatieverantwoordelijke of de werkverantwoordelijke worden gedelegeerd. Bij deze voorbereiding moet rekening worden gehouden met: — de risico’s die zijn verbonden aan de uitvoering van de werkzaamheden; — de veiligheid van de elektrische
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.1   Algemeen
Bij spanningsloos werken moet de werkplek duidelijk worden bepaald en moeten de volgende vijf essentiële eisen, in de aangegeven volgorde, worden aangehouden: 1) scheiden (zie 6.2.2); 2) beveiligen tegen opnieuw inschakelen (zie 6.2.3); 3) controleren of de elektrische installatie spanningsloos is (zie 6.2.4); 4) aarden en kortsluiten (zie 6.2.5); 5) actieve
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.5.1   Algemeen
Als niet met zekerheid vaststaat dat alle delen van een elektrische installatie waaraan wordt gewerkt spanningsloos blijven, moeten de actieve delen kortsluitvast en betrouwbaar worden geaard en kortgesloten. OPMERKING Dat een elektrische installatie spanningsloos blijft, is niet zeker als: — de elektrische installatie onoverzichtelijk is; — een vreemde voeding mogelijk is;
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.7   Toestemming om met de werkzaamheden te beginnen
Nadat de maatregelen in 6.2.2 t/m 6.2.6 zijn genomen, mag de werkverantwoordelijke toestemming geven om met de werkzaamheden te beginnen. 6.2.7.101   Voor gelijke, regelmatig voorkomende werkzaamheden, die onder dezelfde omstandigheden plaatsvinden, mag de werkverantwoordelijke een algemene toestemming geven om de werkzaamheden uit te voeren. Deze algemene toestemming moet schriftelijk
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.7.102
De uitvoerenden moeten zich ervan (laten) overtuigen dat de elektrische installatie op de juiste wijze spanningsloos is gemaakt. OPMERKING Bij voorkeur wordt hierbij door de uitvoerenden een eigen beveiliging tegen opnieuw inschakelen aangebracht.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.3.1.101
Volgens artikel  3.5 lid 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is het niet toegestaan om werkzaamheden onder spanning aan of nabij een elektrische installatie te verrichten, tenzij: a) de dringende noodzaak van het onder spanning uitvoeren van die werkzaamheden is aangetoond, b) tot het uitvoeren van die werkzaamheden door de daartoe bevoegde werknemer uitdrukkelijk opdracht is gegeven
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.3.1.105
Er mag alleen onder spanning worden gewerkt als het risico van brand en explosie is uitgesloten.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.3.1.106
Het verplaatsen van materieel dat vast is bevestigd en dat in bedrijf is, moet worden beschouwd als onder spanning werken, tenzij het verplaatsen zonder gevaar voor aanraking, kortsluiting of vlambogen kan worden gedaan. Dit moet worden beoordeeld door de werkverantwoordelijke.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Vraag & antwoord
NEN heeft een training voor Vakbekwaam Persoon. Wat zijn de leerdoelen van de cursus?
U leert op hoofdlijnen wat de Arbowet vraagt en wat het Arbobesluit aangeeft. Verder wordt u bekend met de inhoud van de norm NEN 3140. Je leert risico’s en gevaren herkennen (waaronder aanrakingsgevaar en de vlamboog) en je leert in de training wat de positie is van de Vakbekwaam Persoon ten opzichte van andere aanwijzingsniveaus binnen een organisatie. Tot slot leer je hoe je veilig werkt aan een
Pagina
Nieuwe NEN 3140 sterk doorontwikkeld
Als trainer en adviseur NEN 3140, werk ik nu alweer een paar weken met de nieuwe NEN 3140 + A2 (December 2018). Deze nieuwe NEN 3140 is sterk doorontwikkeld. Veel zaken waar je in de praktijk vaak tegen aanloopt, zijn nu scherper en concreter geformuleerd. Ook zijn technische, organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen meegenomen in deze nieuwe uitgave. Dat begint al bij de installatieverantwoordelijke