Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NTA 8220:2017 Norm
4.4.4   Uitwendige invloeden
Onderwerp Beoordelingsmethode Opmerking Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de omgevingstemperatuur. Visueel Vergelijk met de gegevens van de fabrikant van het elektrisch materieel. Beoordelen van de gemeten temperatuur volgens NPR 8040-1 Bij de aanwezigheid van water of vocht moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd. Visueel Aanvullende bescherming kan bestaan uit:
NTA 8220:2017 Norm
5.5   Stel een eindrapport op
Als de constateringen zijn opgelost moet er een eindrapport worden opgesteld. In het eindrapport moeten ten minste de volgende gegevens staan: — de NAW-gegevens van de opdrachtgever; — de NAW-gegevens van de locatie die is beoordeeld; — de NAW-gegevens van de rechtspersoon die de beoordeling heeft uitgevoerd; — de datum van de beoordeling; — de termijn voor de volgende
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.1   Algemeen
6.1.1   Algemene eisen Alle werkzaamheden moeten worden voorbereid door de installatieverantwoordelijke of de werkverantwoordelijke. Deze voorbereiding kan door de installatieverantwoordelijke of de werkverantwoordelijke worden gedelegeerd. Bij deze voorbereiding moet rekening worden gehouden met: — de risico’s die zijn verbonden aan de uitvoering van de werkzaamheden; — de veiligheid
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.4   Controleren of de elektrische installatie spanningsloos is
6.2.4.1   Algemeen Op of zo dicht mogelijk bij de werkplek moet de spanningsloze toestand van de elektrische installatie worden vastgesteld. De elektrische installatie moet na de volledige scheiding spanningsloos zijn. Houd rekening met het ontladen van condensatoren, kabels en frequentieomvormers. 6.2.4.101   Voor het vaststellen van de spanningsloze toestand moet een tweepolige spanningsaanwijzer
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.4.101
Voor het vaststellen van de spanningsloze toestand moet een tweepolige spanningsaanwijzer worden gebruikt die voldoet aan NEN‑EN‑IEC 61243‑3, of een gelijkwaardig instrument. De spanningsaanwijzer moet onmiddellijk vóór en na het gebruik worden gecontroleerd op de goede werking. OPMERKING De meetpennen moeten zo zijn geïsoleerd dat deze geen kortsluiting kunnen veroorzaken
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.4.2   Bijzondere toepassingen
[niet overgenomen]
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.5.1   Algemeen
Als niet met zekerheid vaststaat dat alle delen van een elektrische installatie waaraan wordt gewerkt spanningsloos blijven, moeten de actieve delen kortsluitvast en betrouwbaar worden geaard en kortgesloten. OPMERKING Dat een elektrische installatie spanningsloos blijft, is niet zeker als: — de elektrische installatie onoverzichtelijk is; — een vreemde voeding mogelijk is;
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.6   Actieve delen afschermen
Als werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij actieve delen een elektrisch gevaar kunnen opleveren, moeten beschermingsvoorzieningen worden aangebracht volgens 6.4.2.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.2.7.101
Voor gelijke, regelmatig voorkomende werkzaamheden, die onder dezelfde omstandigheden plaatsvinden, mag de werkverantwoordelijke een algemene toestemming geven om de werkzaamheden uit te voeren. Deze algemene toestemming moet schriftelijk worden vastgelegd en worden gegeven voor een beperkte duur.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.3.1   Algemeen
6.3.1.101   Volgens artikel  3.5 lid 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is het niet toegestaan om werkzaamheden onder spanning aan of nabij een elektrische installatie te verrichten, tenzij: a) de dringende noodzaak van het onder spanning uitvoeren van die werkzaamheden is aangetoond, b) tot het uitvoeren van die werkzaamheden door de daartoe bevoegde werknemer uitdrukkelijk opdracht
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Vraag & antwoord
NEN heeft een training voor Vakbekwaam Persoon. Wat zijn de leerdoelen van de cursus?
U leert op hoofdlijnen wat de Arbowet vraagt en wat het Arbobesluit aangeeft. Verder wordt u bekend met de inhoud van de norm NEN 3140. Je leert risico’s en gevaren herkennen (waaronder aanrakingsgevaar en de vlamboog) en je leert in de training wat de positie is van de Vakbekwaam Persoon ten opzichte van andere aanwijzingsniveaus binnen een organisatie. Tot slot leer je hoe je veilig werkt aan een
Pagina
Nieuwe NEN 3140 sterk doorontwikkeld
Als trainer en adviseur NEN 3140, werk ik nu alweer een paar weken met de nieuwe NEN 3140 + A2 (December 2018). Deze nieuwe NEN 3140 is sterk doorontwikkeld. Veel zaken waar je in de praktijk vaak tegen aanloopt, zijn nu scherper en concreter geformuleerd. Ook zijn technische, organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen meegenomen in deze nieuwe uitgave. Dat begint al bij de installatieverantwoordelijke
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""