Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 64 a) Which specifically stat ed work activities may the person to be nominated carry out? b) In which installations or parts of installations may the person to be nominated carry out work activities? c) In which rooms may the person to be nominated carry out work activities? D.4 The nomination D.4.1 The person can be nominated after assessing all criteria
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 66 Factor Options Weighting NPCI NPCWA SP IP The experience relating to accidents and/or near accidents No reliable information available 10 No serious accidents or near accidents 0 One or more serious accidents or near accidents have taken place 10 Total score Legend NPCI nominated person in control
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 67 Annex F (informative) The nominated person in control of an electrical installation and the nominated person in control of a work activity F.1 The fie ld of work of the nominated person in control of an electrical installation and the field of work of the nominated person in control of a work activity F.1.1 The nominated person in control of an electrical
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 82 Annex L (informative) Measuring the ac tual and replacement earth leakage current L.1 If the actual earth leakage current is measured by measuring the current in the protective conductor, the item of electrical work equipment is required to have been set up such that it is insulated and has no other possibilities of a leakage current to ear th when in regular
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 86 N.7.2 Work activities on open cells should o nly be carried out by people using: — acid goggles; — acid -resistant gloves; — an acid suit if required. N.7.3 When carrying out welding work on lead batteries, wear a mask to prevent lead poisoning.
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 87 Annex O (informative) Guidelines fo r drawing up instructions for ins tructed persons on how to replace knife blade fuses O.1 Instructed persons may replace knife blade fuses of a nominal value of a maximum of 250 A, but preferably of the lowest value possible, but only on the explicit condit ion that the points listed below are complied with. The energy
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 90 — to demonstrate the dead condition see 6.2.4 — to measure insulation resistance see 5.101.5.2 — to check for the live condition to check whether the installation or part of the installation is live, without being able to read out the actua l voltage value — to measure voltage to establish the value of the voltage or its form — to demonstrate
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 92 NEN -EN -IEC 61482 -1-1, Live working – Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc – Part 1 -1: Test methods – Method 1: Determinat ion of the arc rating (ATPV or EBT50) of flame resistant materials for clothing NEN -EN -IEC 61482 -1-2, Live working – Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc – Part 1 -2:
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Pagina
Online training
De online training is gericht op het overdragen van de basiskennis om NEN 3140 in de praktijk te kunnen gebruiken. Deze training geeft inzicht in het veilig werken aan en in de nabijheid van elektrische installatie en elektrische arbeidsmiddelen. De online training is geschikt voor: Elektrotechnisch opgeleide (leerling) monteurs, eerste monteurs die werkzaam zijn in nieuwbouw, onderhoud en
Vraag & antwoord
Ik ben de enige werknemer van het bedrijf. Kan ik mijzelf aanwijzen?
Het is mogelijk om uzelf aan te wijzen mits u dat helder vastlegt. In bijlage D van NEN 3140 staat wat in elk geval in het aanwijzingsdocument moeten worden opgenomen.
Vraag & antwoord
Waar vind ik de wettelijke eisen voor het keuren van elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140?
Het keuren van elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140 is gebaseerd op de Nederlandse arbowetgeving. Deze is te vinden op de website van de Nederlandse overheid: www.overheid.nl (zoekterm: Arbeidsomstandighedenwet).
Vraag & antwoord
Wanneer mag ik mijzelf een installatieverantwoordelijke (IV) of werkverantwoordelijke (WV) noemen?
Bij de rol van IV of WV horen de volgende taken en verantwoordelijkheden: Een IV/WV beschikt over voldoende vakkennis (verkregen door opleiding en/of ervaring). Een IV/WV heeft kennis en kunde van de betreffende elektrische installaties en arbeidsmiddelen in de omstandigheden waarin deze worden gebruikt (bedrijfsvoeringsomstandigheden, deze zijn bedrijfsspecifiek). Een IV/WV beschikt
Vraag & antwoord
Wanneer mag ik mijzelf een vakbekwaam persoon (VP) noemen?
Een VP kan zelfstandig gevaren en risico’s inschatten en doeltreffende maatregelen nemen. Een VP is verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen takenpakket en moet zich daarvoor kunnen verantwoorden. Uw werkgever (de hoogst verantwoordelijke voor de veiligheid in het kader van de arbowetgeving of degene aan wie deze taak is gedelegeerd) zal een inschatting maken of u in aanmerking komt voor
Vraag & antwoord
Welke opleiding(en) moet ik volgen om aan een NEN 3140-keuringscertificaat te komen?
Allereerst: NEN geeft geen NEN 3140-keuringscertificaten uit. Wel kunt u bij NEN verschillende trainingen volgen op het gebied van NEN 3140. Na afloop krijgt u van ons een certificaat van deelname. Vanuit de arbowetgeving heeft iedere werkgever een zorgplicht voor zijn medewerkers. NEN 3140 beschrijft hoe men aan deze zorgplicht kan voldoen. Zo worden in NEN 3140 de uitgangspunten beschreven
Pagina
Heb ik het als Installatieverantwoordelijke / Werkverantwoordelijke goed gedaan?
Als er toch iets gebeurt, hoe weet ik dan of ik het als Installatieverantwoordelijke/Werkverantwoordelijke (IV/WV) goed heb gedaan? Dat begint met de vraag: goed gedaan in de ogen van wie? Het kan om meerdere partijen gaan: de provincie of gemeente (gebruiksvergunning); de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie); de werkgever of één of meerdere werknemers; de verzekeraar. De eerste
Pagina
Instructiefrequentie personeel
Bijlage E van NEN 3140 geeft aan wanneer de VOP, VP, WV en IV een periodieke instructie moeten hebben. Deze termijn hangt af van: de ervaring van de personen; de aard van de werkzaamheden; de frequentie waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd; de werkomstandigheden; de omgeving van de werkplek; de mate van toezicht; de mate van verandering van de werkzaamheden;
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""