Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 64 a) Which specifically stat ed work activities may the person to be nominated carry out? b) In which installations or parts of installations may the person to be nominated carry out work activities? c) In which rooms may the person to be nominated carry out work activities? D.4 The nomination D.4.1 The person can be nominated after assessing all criteria
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 66 Factor Options Weighting NPCI NPCWA SP IP The experience relating to accidents and/or near accidents No reliable information available 10 No serious accidents or near accidents 0 One or more serious accidents or near accidents have taken place 10 Total score Legend NPCI nominated person in control
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 67 Annex F (informative) The nominated person in control of an electrical installation and the nominated person in control of a work activity F.1 The fie ld of work of the nominated person in control of an electrical installation and the field of work of the nominated person in control of a work activity F.1.1 The nominated person in control of an electrical
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 82 Annex L (informative) Measuring the ac tual and replacement earth leakage current L.1 If the actual earth leakage current is measured by measuring the current in the protective conductor, the item of electrical work equipment is required to have been set up such that it is insulated and has no other possibilities of a leakage current to ear th when in regular
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 86 N.7.2 Work activities on open cells should o nly be carried out by people using: — acid goggles; — acid -resistant gloves; — an acid suit if required. N.7.3 When carrying out welding work on lead batteries, wear a mask to prevent lead poisoning.
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 87 Annex O (informative) Guidelines fo r drawing up instructions for ins tructed persons on how to replace knife blade fuses O.1 Instructed persons may replace knife blade fuses of a nominal value of a maximum of 250 A, but preferably of the lowest value possible, but only on the explicit condit ion that the points listed below are complied with. The energy
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 90 — to demonstrate the dead condition see 6.2.4 — to measure insulation resistance see 5.101.5.2 — to check for the live condition to check whether the installation or part of the installation is live, without being able to read out the actua l voltage value — to measure voltage to establish the value of the voltage or its form — to demonstrate
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 92 NEN -EN -IEC 61482 -1-1, Live working – Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc – Part 1 -1: Test methods – Method 1: Determinat ion of the arc rating (ATPV or EBT50) of flame resistant materials for clothing NEN -EN -IEC 61482 -1-2, Live working – Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc – Part 1 -2:
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Vraag & antwoord
Mag ik de norm uitprinten?
Dat mag, alleen is dit wel voor eigen gebruik.
Vraag & antwoord
Moet een NEN 3140-testapparaat zelf ook worden getest volgens NEN 3140?
NEN 3140 is gericht op het voldoen aan de Nederlandse arbowetgeving in het kader van elektrische veiligheid. Dat betekent dat de werkgever op de best mogelijke wijze zeker moet stellen dat het elektrische arbeidsmiddel waarmee hij zijn werknemer laat werken, elektrisch veilig is voor de gebruikelijke werkomstandigheden in de desbetreffende branche. Een NEN 3140-toetsing zegt niets over de functionaliteit
Vraag & antwoord
Mogen wij bij renovatie van bestaande huurwoningen met de onderhoudsdienst van onze woningcorporatie complete keukens plaatsen en nieuw wandtegelwerk en waterleidingen aanbrengen of zijn wij verplicht deze werkzaamheden uit te besteden aan een erkend inst
Nederland kent geen verplichting (zoals wetgeving) om elektrotechnische werkzaamheden (of daarmee verband houdende werkzaamheden) door een elektrisch installatiebedrijf of erkend elektrisch installatiebedrijf te laten uitvoeren. Wel moeten elektrische werkzaamheden waaraan enig risico is verbonden, worden uitgevoerd door ter zake kundige en voldoende opgeleide en/of geïnstrueerde mensen (arbowetgeving
Vraag & antwoord
Op welke elektrische apparatuur is NEN 3140 van toepassing?
NEN 3140 is van toepassing op zowel elektrische installaties van gebouwen (en grote machines/industriële installaties) als elektrische arbeidsmiddelen.
Vraag & antwoord
Wat zijn de belangrijkste voorschriften uit NEN 3140?
Voor het bedrijfsleven in het algemeen zijn dat de voorschriften voor de periodieke elektrotechnische inspectie van elektrische installaties en de hierop aangesloten elektrische machines en arbeidsmiddelen (elektrische apparaten en gereedschappen). Voor de specifieke elektrotechnische bedrijven zijn dat de voorschriften hoe zij veilig aan elektrische installaties kunnen werken en deze veilig kunnen
Pagina
Inloggen
Pagina
Zijn procedures en schriftelijke werkinstructies echt nodig?
Grotere organisaties hebben vaak een technische dienst met geschoolde vakmensen die onderhoud, uitbreidingen en mutaties verrichten aan de elektrische installaties. NEN 3140 geeft aan dat elektrotechnici schriftelijk moeten worden aangewezen als vakbekwaam persoon (VP). In deze aanwijzing worden zij door of namens de werkgever bevoegd verklaard tot het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden
Pagina
Inspectiefrequentie arbeidsmiddelen
Elektrische arbeidsmiddelen moeten met een passende regelmaat worden geïnspecteerd. De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties is afhankelijk van: de frequentie van het gebruik; de deskundigheid van de gebruiker; de omgeving; de kans op beschadiging. De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties moet voldoen aan bijlage K. Deze rekentool helpt u de inspectietermijn te berekenen
Pagina
Installaties: steekproefbepaling
Steekproefbepaling Met bijlage J kunt u de grootte van de steekproef bepaling bij inspecties van grote aantallen arbeidsmiddelen of installaties. De inspecties mogen worden uitgevoerd door middel van een representatieve steekproef volgens een statistisch verantwoorde methode. Steekproef voor omvangrijke machines De installatieverantwoordelijke bepaalt of er een steekproef gehouden wordt. In bijlage
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""