Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140+A1:2015 en Norm
6.101.1.4
Equipment for supplying SELV systems or S systems may not be incorporated in the connection conductor or the plug.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
7.1.1
The purpose of maintenance, is to keep the electrical installation in the required condition. Maintenance may consist of: — preventive maintenance:which is carried out on a routine basis with the intention of preventing breakdown and keeping equipment in good condition; — corrective maintenance:which is carried out to repair or replace a defective part.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
7.1.3
[not applicable]
NEN 3140+A1:2015 en Norm
7.2.3
Personnel who are to carry out the work shall be adequately instructed or skilled i.e. they shall be competent for the task to be undertaken. They shall be equipped with and use appropriate tools, measuring and testing devices and individual protective equipment which shall be maintained in a good condition.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
7.4.1.101
Ordinary persons may only replace DI or DII type cartridge fuses that are fully shrouded.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
B.1.2   Calculation of the specified working distance
[not applicable]
NEN 3140+A1:2015 en Norm
B.2   Environmental conditions
The following atmospheric conditions are part of environmental conditions to be assessed. B.2.1   Precipitation Precipitation is taken to mean rain, snow, hail, drizzle, spray or hoarfrost. Precipitation is said to be insignificant where it does not hinder the visibility of the workers. Should visibility be impaired, it is said to be significant. According to the voltage level, the type of installation
NEN 3140+A1:2015 en Norm
B.5   Arc hazard
B.5.1   General Persons working in the vicinity of electrical installations are exposed to hazards caused by an electrical arc. Electrical arcs are a rare event. Nevertheless, a reliable protection is required as the appearance cannot be excluded particularly since they can be caused by actions during working. Electric arcs are not only a result of a short circuit, but also separating burdened
NEN 3140+A1:2015 en Norm
C.2   Uninterrupted supervision
If uninterrupted supervision applies, the work is interrupted whenever the supervisor leaves the work location.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
C.4   Supervisors
Nominated persons who have the authority to supervise will be given appropriate instruction for this.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
52 resultaten
Pagina
Toelichting n-bepalingen / National Provisions from NEN1010:2015 (english).
Contents Overview of the National provisions (n-provisions) from NEN 1010:2015 Reasons for the setup of the n-provisions list Working with non-Dutch Parties Differences Examples Application at Work Target group for n-provisions For more information   Overview NEN 1010 is the most important standard in the field of electrical engineering in
Pagina
Checklist: executiegevaar
Situatie Tijdens werkzaamheden is een onder spanning staande kabel met bloot koper in aanraking gekomen met de kabelgoot. Dit heeft geleid tot een onder spanning staande kabelgoot. Een van de werknemers kreeg een elektrische schok van zijn ene naar zijn andere arm. Risico's Het risico’s met betrekking tot deze gebeurtenis: Dit kan leiden tot een hartstilstand, bewusteloosheid, stoppen van
Pagina
Training voor IV’ers en WV’ers
tekst: Aribert Guiking foto's: Rob Kaspers Rob Kaspers geeft trainingen aan installatieverantwoordelijken (IV) en werkverantwoordelijken (WV). Volgens hem zijn deze technici vaak 'bescheiden personen' en zijn ze niet gewend om af en toe stevig te onderhandelen om hun werk optimaal te kunnen doen. Via een tweedaagse training probeert hij dat te veranderen. Rob Kaspers: “Je moet jezelf zichtbaar
Vraag & antwoord
Mag ik de norm uitprinten?
Dat mag, alleen is dit wel voor eigen gebruik.
Vraag & antwoord
Moet een NEN 3140-testapparaat zelf ook worden getest volgens NEN 3140?
NEN 3140 is gericht op het voldoen aan de Nederlandse arbowetgeving in het kader van elektrische veiligheid. Dat betekent dat de werkgever op de best mogelijke wijze zeker moet stellen dat het elektrische arbeidsmiddel waarmee hij zijn werknemer laat werken, elektrisch veilig is voor de gebruikelijke werkomstandigheden in de desbetreffende branche. Een NEN 3140-toetsing zegt niets over de functionaliteit
Vraag & antwoord
Mogen wij bij renovatie van bestaande huurwoningen met de onderhoudsdienst van onze woningcorporatie complete keukens plaatsen en nieuw wandtegelwerk en waterleidingen aanbrengen of zijn wij verplicht deze werkzaamheden uit te besteden aan een erkend inst
Nederland kent geen verplichting (zoals wetgeving) om elektrotechnische werkzaamheden (of daarmee verband houdende werkzaamheden) door een elektrisch installatiebedrijf of erkend elektrisch installatiebedrijf te laten uitvoeren. Wel moeten elektrische werkzaamheden waaraan enig risico is verbonden, worden uitgevoerd door ter zake kundige en voldoende opgeleide en/of geïnstrueerde mensen (arbowetgeving
Vraag & antwoord
Op welke elektrische apparatuur is NEN 3140 van toepassing?
NEN 3140 is van toepassing op zowel elektrische installaties van gebouwen (en grote machines/industriële installaties) als elektrische arbeidsmiddelen.
Vraag & antwoord
Wat zijn de belangrijkste voorschriften uit NEN 3140?
Voor het bedrijfsleven in het algemeen zijn dat de voorschriften voor de periodieke elektrotechnische inspectie van elektrische installaties en de hierop aangesloten elektrische machines en arbeidsmiddelen (elektrische apparaten en gereedschappen). Voor de specifieke elektrotechnische bedrijven zijn dat de voorschriften hoe zij veilig aan elektrische installaties kunnen werken en deze veilig kunnen
Pagina
Inloggen