Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140+A3:2019 Norm
H.5
Onder een beperkt kortsluitvermogen wordt verstaan het meten aan een stroomketen met een maximale voorliggende beveiliging door smeltveiligheden 25 A en door installatieautomaten 16 A.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
7.1.1
The purpose of maintenance, is to keep the electrical installation in the required condition. Maintenance may consist of: — preventive maintenance:which is carried out on a routine basis with the intention of preventing breakdown and keeping equipment in good condition; — corrective maintenance:which is carried out to repair or replace a defective part.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
7.1.3
[not applicable]
NEN 3140+A1:2015 en Norm
7.2.3
Personnel who are to carry out the work shall be adequately instructed or skilled i.e. they shall be competent for the task to be undertaken. They shall be equipped with and use appropriate tools, measuring and testing devices and individual protective equipment which shall be maintained in a good condition.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
7.4.1.101
Ordinary persons may only replace DI or DII type cartridge fuses that are fully shrouded.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
B.1.2   Calculation of the specified working distance
[not applicable]
NEN 3140+A1:2015 en Norm
B.2   Environmental conditions
The following atmospheric conditions are part of environmental conditions to be assessed. B.2.1   Precipitation Precipitation is taken to mean rain, snow, hail, drizzle, spray or hoarfrost. Precipitation is said to be insignificant where it does not hinder the visibility of the workers. Should visibility be impaired, it is said to be significant. According to the voltage level, the type of installation
NEN 3140+A1:2015 en Norm
B.5   Arc hazard
B.5.1   General Persons working in the vicinity of electrical installations are exposed to hazards caused by an electrical arc. Electrical arcs are a rare event. Nevertheless, a reliable protection is required as the appearance cannot be excluded particularly since they can be caused by actions during working. Electric arcs are not only a result of a short circuit, but also separating burdened
NEN 3140+A1:2015 en Norm
C.2   Uninterrupted supervision
If uninterrupted supervision applies, the work is interrupted whenever the supervisor leaves the work location.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
C.4   Supervisors
Nominated persons who have the authority to supervise will be given appropriate instruction for this.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Vraag & antwoord
Mag ik de norm uitprinten?
Dat mag, alleen is dit wel voor eigen gebruik.
Vraag & antwoord
Moet een NEN 3140-testapparaat zelf ook worden getest volgens NEN 3140?
NEN 3140 is gericht op het voldoen aan de Nederlandse arbowetgeving in het kader van elektrische veiligheid. Dat betekent dat de werkgever op de best mogelijke wijze zeker moet stellen dat het elektrische arbeidsmiddel waarmee hij zijn werknemer laat werken, elektrisch veilig is voor de gebruikelijke werkomstandigheden in de desbetreffende branche. Een NEN 3140-toetsing zegt niets over de functionaliteit
Vraag & antwoord
Mogen wij bij renovatie van bestaande huurwoningen met de onderhoudsdienst van onze woningcorporatie complete keukens plaatsen en nieuw wandtegelwerk en waterleidingen aanbrengen of zijn wij verplicht deze werkzaamheden uit te besteden aan een erkend inst
Nederland kent geen verplichting (zoals wetgeving) om elektrotechnische werkzaamheden (of daarmee verband houdende werkzaamheden) door een elektrisch installatiebedrijf of erkend elektrisch installatiebedrijf te laten uitvoeren. Wel moeten elektrische werkzaamheden waaraan enig risico is verbonden, worden uitgevoerd door ter zake kundige en voldoende opgeleide en/of geïnstrueerde mensen (arbowetgeving
Vraag & antwoord
Op welke elektrische apparatuur is NEN 3140 van toepassing?
NEN 3140 is van toepassing op zowel elektrische installaties van gebouwen (en grote machines/industriële installaties) als elektrische arbeidsmiddelen.
Vraag & antwoord
Wat zijn de belangrijkste voorschriften uit NEN 3140?
Voor het bedrijfsleven in het algemeen zijn dat de voorschriften voor de periodieke elektrotechnische inspectie van elektrische installaties en de hierop aangesloten elektrische machines en arbeidsmiddelen (elektrische apparaten en gereedschappen). Voor de specifieke elektrotechnische bedrijven zijn dat de voorschriften hoe zij veilig aan elektrische installaties kunnen werken en deze veilig kunnen
Pagina
Inloggen
Pagina
Zijn procedures en schriftelijke werkinstructies echt nodig?
Grotere organisaties hebben vaak een technische dienst met geschoolde vakmensen die onderhoud, uitbreidingen en mutaties verrichten aan de elektrische installaties. NEN 3140 geeft aan dat elektrotechnici schriftelijk moeten worden aangewezen als vakbekwaam persoon (VP). In deze aanwijzing worden zij door of namens de werkgever bevoegd verklaard tot het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden
Pagina
Inspectiefrequentie arbeidsmiddelen
Elektrische arbeidsmiddelen moeten met een passende regelmaat worden geïnspecteerd. De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties is afhankelijk van: de frequentie van het gebruik; de deskundigheid van de gebruiker; de omgeving; de kans op beschadiging. De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties moet voldoen aan bijlage K. Deze rekentool helpt u de inspectietermijn te berekenen
Pagina
Installaties: steekproefbepaling
Steekproefbepaling Met bijlage J kunt u de grootte van de steekproef bepaling bij inspecties van grote aantallen arbeidsmiddelen of installaties. De inspecties mogen worden uitgevoerd door middel van een representatieve steekproef volgens een statistisch verantwoorde methode. Steekproef voor omvangrijke machines De installatieverantwoordelijke bepaalt of er een steekproef gehouden wordt. In bijlage