Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.3.11   Specifieke eisen voor hoogspanningsinstallaties
[niet overgenomen, zie NEN 3840]
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.3.102   Onderbreking
Een korte onderbreking waarbij de werkplek niet wordt verlaten, wordt niet als een onderbreking beschouwd.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.4.1   Algemeen
6.4.1.1   [niet overgenomen] 6.4.1.2   [niet overgenomen] 6.4.1.3   Bescherming tegen elektrisch gevaar in de gevarenzone mag worden bereikt door schermen, afschermingen, afdekkingen of isolerende omhulsels. Zie 6.4.2. Als deze niet kunnen worden aangebracht, moet een veilige afstand van ten minste 0,5 m tot de ongeïsoleerde actieve delen worden aangehouden. 6.4.1.3.101   De
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.4.1.4
[niet overgenomen]
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.4.2.1.101
De voorzieningen die als scherm, afscherming, afdekking of isolerend omhulsel worden gebruikt, moeten deugdelijk worden onderhouden en moeten tijdens de werkzaamheden goed op hun plaats blijven.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.101.4   Werkzaamheden in accuruimten, accukasten en acculaadstations
Het ontstaan van een explosief mengsel kan worden voorkomen door voldoende ventilatie.Werkzaamheden in accuruimten, accukasten en acculaadstations mogen niet worden uitgevoerd als een explosief mengsel aanwezig kan zijn. Verbindingen met accumulatoren mogen niet worden verbroken of gemaakt terwijl de laadketen onder spanning staat of de door de accumulatoren gevoede stroomketen is ingeschakeld
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.102   Elektrotechnische werkzaamheden door leerlingen en studenten
6.102.1   Elektrotechnische werkzaamheden door leerlingen en studenten mogen alleen plaatsvinden onder toezicht en verantwoordelijkheid van een persoon met ten minste een aanwijzing als: — voldoende onderricht persoon bij werkzaamheden in SELV-ketens; — vakbekwaam persoon bij overige werkzaamheden. 6.102.2   Leerlingen en studenten mogen elektrotechnische werkzaamheden aan
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.102.8
Het inschakelen van meet- of proefopstellingen mag alleen gebeuren door de persoon die met de verantwoordelijkheid en het toezicht is belast met een direct daaraan voorafgaande toestemming.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.102.9
Onbeschermde meet- of proefopstellingen mogen alleen zijn ingeschakeld onder ononderbroken toezicht van de persoon die met de verantwoordelijkheid is belast. Deze bepaling geldt niet voor SELV- en PELV-ketens.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Vraag & antwoord
Mag ik de norm uitprinten?
Dat mag, alleen is dit wel voor eigen gebruik.
Vraag & antwoord
Moet een NEN 3140-testapparaat zelf ook worden getest volgens NEN 3140?
NEN 3140 is gericht op het voldoen aan de Nederlandse arbowetgeving in het kader van elektrische veiligheid. Dat betekent dat de werkgever op de best mogelijke wijze zeker moet stellen dat het elektrische arbeidsmiddel waarmee hij zijn werknemer laat werken, elektrisch veilig is voor de gebruikelijke werkomstandigheden in de desbetreffende branche. Een NEN 3140-toetsing zegt niets over de functionaliteit
Vraag & antwoord
Mogen wij bij renovatie van bestaande huurwoningen met de onderhoudsdienst van onze woningcorporatie complete keukens plaatsen en nieuw wandtegelwerk en waterleidingen aanbrengen of zijn wij verplicht deze werkzaamheden uit te besteden aan een erkend inst
Nederland kent geen verplichting (zoals wetgeving) om elektrotechnische werkzaamheden (of daarmee verband houdende werkzaamheden) door een elektrisch installatiebedrijf of erkend elektrisch installatiebedrijf te laten uitvoeren. Wel moeten elektrische werkzaamheden waaraan enig risico is verbonden, worden uitgevoerd door ter zake kundige en voldoende opgeleide en/of geïnstrueerde mensen (arbowetgeving
Vraag & antwoord
Op welke elektrische apparatuur is NEN 3140 van toepassing?
NEN 3140 is van toepassing op zowel elektrische installaties van gebouwen (en grote machines/industriële installaties) als elektrische arbeidsmiddelen.
Vraag & antwoord
Wat zijn de belangrijkste voorschriften uit NEN 3140?
Voor het bedrijfsleven in het algemeen zijn dat de voorschriften voor de periodieke elektrotechnische inspectie van elektrische installaties en de hierop aangesloten elektrische machines en arbeidsmiddelen (elektrische apparaten en gereedschappen). Voor de specifieke elektrotechnische bedrijven zijn dat de voorschriften hoe zij veilig aan elektrische installaties kunnen werken en deze veilig kunnen
Pagina
Inloggen
Pagina
Zijn procedures en schriftelijke werkinstructies echt nodig?
Grotere organisaties hebben vaak een technische dienst met geschoolde vakmensen die onderhoud, uitbreidingen en mutaties verrichten aan de elektrische installaties. NEN 3140 geeft aan dat elektrotechnici schriftelijk moeten worden aangewezen als vakbekwaam persoon (VP). In deze aanwijzing worden zij door of namens de werkgever bevoegd verklaard tot het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden
Pagina
Inspectiefrequentie arbeidsmiddelen
Elektrische arbeidsmiddelen moeten met een passende regelmaat worden geïnspecteerd. De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties is afhankelijk van: de frequentie van het gebruik; de deskundigheid van de gebruiker; de omgeving; de kans op beschadiging. De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties moet voldoen aan bijlage K. Deze rekentool helpt u de inspectietermijn te berekenen
Pagina
Installaties: steekproefbepaling
Steekproefbepaling Met bijlage J kunt u de grootte van de steekproef bepaling bij inspecties van grote aantallen arbeidsmiddelen of installaties. De inspecties mogen worden uitgevoerd door middel van een representatieve steekproef volgens een statistisch verantwoorde methode. Steekproef voor omvangrijke machines De installatieverantwoordelijke bepaalt of er een steekproef gehouden wordt. In bijlage
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""