Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 64 a) Which specifically stat ed work activities may the person to be nominated carry out? b) In which installations or parts of installations may the person to be nominated carry out work activities? c) In which rooms may the person to be nominated carry out work activities? D.4 The nomination D.4.1 The person can be nominated after assessing all criteria
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 66 Factor Options Weighting NPCI NPCWA SP IP The experience relating to accidents and/or near accidents No reliable information available 10 No serious accidents or near accidents 0 One or more serious accidents or near accidents have taken place 10 Total score Legend NPCI nominated person in control
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 67 Annex F (informative) The nominated person in control of an electrical installation and the nominated person in control of a work activity F.1 The fie ld of work of the nominated person in control of an electrical installation and the field of work of the nominated person in control of a work activity F.1.1 The nominated person in control of an electrical
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 82 Annex L (informative) Measuring the ac tual and replacement earth leakage current L.1 If the actual earth leakage current is measured by measuring the current in the protective conductor, the item of electrical work equipment is required to have been set up such that it is insulated and has no other possibilities of a leakage current to ear th when in regular
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 86 N.7.2 Work activities on open cells should o nly be carried out by people using: — acid goggles; — acid -resistant gloves; — an acid suit if required. N.7.3 When carrying out welding work on lead batteries, wear a mask to prevent lead poisoning.
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 87 Annex O (informative) Guidelines fo r drawing up instructions for ins tructed persons on how to replace knife blade fuses O.1 Instructed persons may replace knife blade fuses of a nominal value of a maximum of 250 A, but preferably of the lowest value possible, but only on the explicit condit ion that the points listed below are complied with. The energy
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 90 — to demonstrate the dead condition see 6.2.4 — to measure insulation resistance see 5.101.5.2 — to check for the live condition to check whether the installation or part of the installation is live, without being able to read out the actua l voltage value — to measure voltage to establish the value of the voltage or its form — to demonstrate
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 92 NEN -EN -IEC 61482 -1-1, Live working – Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc – Part 1 -1: Test methods – Method 1: Determinat ion of the arc rating (ATPV or EBT50) of flame resistant materials for clothing NEN -EN -IEC 61482 -1-2, Live working – Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc – Part 1 -2:
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Vraag & antwoord
Binnen onze bedrijf is er ongerustheid over de gevolgen bij schade, aansprakelijkheid en letsel/invaliditeit/overlijden in geval van het ontbreken van NEN 3140-inspecties. Is dat gegrond?
Verplichtingen (o.a. voor wat betreft inspecties van installaties) komen voort uit Nederlandse wetgeving en/of private contracten (bijv. verzekeringscontracten) en betrokken partijen. In dit verband is in Nederland de arbowetgeving van belang. Deze stelt dat er een zorgplicht is van een werkgever richting werknemers voor een veilige werkplek en veilige arbeidsmiddelen. Hierbij is een periodieke
Vraag & antwoord
Een van mijn werknemers heeft op een mbo-opleiding Elektrotechnische Installatietechniek de deelcertificaten Voorschriften 1 en Voorschriften 2 behaald. Mogen wij hem nu aanwijzen of moet hij nog een cursus NEN 3140 volgen?
Aanwijzing volgens NEN 3140 (voldoende onderricht persoon, vakbekwaam persoon, installatieverantwoordelijke en/of werkverantwoordelijk’) kan niet enkel en alleen worden gebaseerd op het gevolgd hebben van een opleiding. Ervaring en werkomstandigheden (o.a. complexiteit van installaties waaraan/waarmee moet worden gewerkt en gevaren die daaruit voortvloeien) vormen minstens zo belangrijke factoren.
Vraag & antwoord
Kan ik de norm ook als pdf downloaden?
Dit is mogelijk, alleen is dit wel voor eigen gebruik.
Vraag & antwoord
Wat is de geldigheidsduur van een behaald NEN 3140-certificaat?
Een certificaat geeft aan dat een bepaalde training is gevolgd en wanneer die heeft plaatsgevonden. Het certificaat zelf kent geen geldigheidsduur. Het is aan de beoordelende/vragende instantie (die een certificaat noodzakelijk vindt) om te bepalen hoelang het geleden mag zijn dat de betreffende training is gevolgd om aan te nemen dat de leerstof nog voldoende paraat en actueel is.
Vraag & antwoord
Wat is Werken met NEN 3140?
Werken met NEN 3140 is een online platform waarop altijd de laatste NEN 3140 staat. Daarnaast biedt Werken met NEN 3140 allerlei handige functionaliteiten.zoals diverse rekentools en een aanwijzingsformulier. Ook bevat Werken met NEN 3140 artikelen waarin aspecten van de norm worden toegelicht. 
Vraag & antwoord
Werken onder spanning, mag dat nu wel of niet?
In de opmerking bij bepaling 6.3.0.101 van NEN 3140 staat: ‘Onder spanning werken is in de praktijk bijna altijd een overtreding van het Arbobesluit.’ Hierin lijkt enige ruimte te zitten. Het is denkbaar dat er uitzonderlijke situaties zijn waarin afschakelen van de spanning nog grotere risico’s met zich meebrengt. De noodzaak om onder spanning te werken moet dan wel heel helder worden onderbouwd en
Vraag & antwoord
NEN heeft diverse trainingen over NEN 3140. Waarom moet ik een training volgen?
Met een training verhoogt u als monteur uw eigen veiligheid en werkt u volgens de norm NEN 3140. U werkt met NEN 3140 volgens de eisen in de Arbowet. Bovendien eisen steeds meer opdrachtgevers van installateurs dat hun personeel een Vakbekwaam Persoon is.
Pagina
Artikelen
Artikelen over NEN 3140 Rob Kaspers is sinds 1994 werkzaam als technisch adviseur en trainer (theorie en praktijk) op het gebied van veilige elektrische bedrijfsvoering. Zijn expertise ligt in de domeinen laagspanning (NEN 3140 en NEN 1010), middenspanning en hoogspanning (NEN 3840). Rob heeft daarbij ruime ervaring met het voorbereiden van cursisten op praktijkexamens en het ondersteunen van
Pagina
Welke competenties zijn belangrijk voor de NEN 3140 installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke?
Als trainer in softskills en elektrische veiligheid laat ik je zien hoe je de brug slaat van kennis naar resultaat. Voor de bedrijfsvoering van elektrische installaties wordt er in de NEN 3140 gesproken over twee sleutelfiguren: de installatieverantwoordelijke (IV) en de werkverantwoordelijke (WV). Deze personen worden door middel van een aanwijsformulier aangewezen door of namens de werkgever. Deze
Pagina
Voorbeeld Aanwijzingsformulier
Voorbeeld Aanwijzingsformulier volgens NEN 3140
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""