Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 14 3.5.3 insulating covering rigid or flexible cover made of insulating material us ed to cover live parts in order to prevent accidental contact 3.5.4 enclosure device that is used to offer protection against external influences and - from any direction - against direct contact 3.5.5 voltage detector two -pole instrument that is used to g ive
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 16 — their electrical k nowledge; — their experience of electrical work activities; — their understanding of the electrical installation to be worked on; — their understanding of the hazards which can arise during the work activities and the precautions to be observed; — their ability to recognize at all times whether it is safe to continue working. 4.2.7
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 19 4.3.1.6 It may be necessary to nominate someone who is responsible for the safety of part of t he work activities while the overall responsibility has been assigned to o ne nominated person in control of the work activity who has a coordinating task. 4.3.1.7 The nominated person in control of the electrical installation and the nominated person in co ntrol of
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 30 k) the electrical installation matches the current usage requirements. 5.101.5.2 When inspecting an electrical installation by measuring and testing, it shall be checked that the requirements have been met as regards: a) the protective conductors, including equalization conductors, and their connections, see 5.101.5.3; b) the circuit impedances of the fault
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 35 5.102.17 The resistance R of the protective conductor in connecting cables, extension cords and reels, including the contact resistances, shall comply with: � ≤ 0,2+ ��× �� � where: R is the resistance of the protective conductor, including the contact resistances, in ;  is the specific resistance of
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 40 Earthing and short -circuiting equipment or devices shall be fitted as closely as possible to the work location. Where possible, they shall be visible from the work location. Where during the course of the work activity conductors are to be bro ken or joined and there is danger of potential differences, measures shall be taken, e.g. by potential equalization and
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 53 — locating the fault; — repairing the fault and/or replacing components; — putting the part of the electrical ins tallation repaired back into service. Different procedures may be necessary during each stage of the work activities. 7.3.2 When locating faults on a live electrical ins tallation or when applying test voltages, the work activities shall be carried
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 56 Annex B (informative ) Addition al information for safe working B.1 Example of persons responsible [omitted] B.2 Example of application of live working [omitted] B.3 Atmospheric conditions which are part of environmental conditions to be assessed Precipitation Precipitation is considered to be rain, snow, hail, drizzle, spray and hoarfrost
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 57 Extra low temperature The temperature is said to be extra low, when it makes the use of tools difficult and it decreases the durability of materials. The work activities should be interrupted then. B.4 Fire protection and fire fighting During the operation of electrical installations the possibility of a fire arisin g cannot be excluded. If fire breaks
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 61 Annex C (informative) Superv ision C.1 Purpose and conditions for supervision Supervision concerns the aspects of work safety and installation safety. As regards ‘work safety’, here attention is paid to the safety of the people carrying out the work and any bystanders , including continual ly maintaining the necessary safety measures. As regards ‘installation
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Vraag & antwoord
Binnen onze bedrijf is er ongerustheid over de gevolgen bij schade, aansprakelijkheid en letsel/invaliditeit/overlijden in geval van het ontbreken van NEN 3140-inspecties. Is dat gegrond?
Verplichtingen (o.a. voor wat betreft inspecties van installaties) komen voort uit Nederlandse wetgeving en/of private contracten (bijv. verzekeringscontracten) en betrokken partijen. In dit verband is in Nederland de arbowetgeving van belang. Deze stelt dat er een zorgplicht is van een werkgever richting werknemers voor een veilige werkplek en veilige arbeidsmiddelen. Hierbij is een periodieke
Vraag & antwoord
Een van mijn werknemers heeft op een mbo-opleiding Elektrotechnische Installatietechniek de deelcertificaten Voorschriften 1 en Voorschriften 2 behaald. Mogen wij hem nu aanwijzen of moet hij nog een cursus NEN 3140 volgen?
Aanwijzing volgens NEN 3140 (voldoende onderricht persoon, vakbekwaam persoon, installatieverantwoordelijke en/of werkverantwoordelijk’) kan niet enkel en alleen worden gebaseerd op het gevolgd hebben van een opleiding. Ervaring en werkomstandigheden (o.a. complexiteit van installaties waaraan/waarmee moet worden gewerkt en gevaren die daaruit voortvloeien) vormen minstens zo belangrijke factoren.
Vraag & antwoord
Kan ik de norm ook als pdf downloaden?
Dit is mogelijk, alleen is dit wel voor eigen gebruik.
Vraag & antwoord
Wat is de geldigheidsduur van een behaald NEN 3140-certificaat?
Een certificaat geeft aan dat een bepaalde training is gevolgd en wanneer die heeft plaatsgevonden. Het certificaat zelf kent geen geldigheidsduur. Het is aan de beoordelende/vragende instantie (die een certificaat noodzakelijk vindt) om te bepalen hoelang het geleden mag zijn dat de betreffende training is gevolgd om aan te nemen dat de leerstof nog voldoende paraat en actueel is.
Vraag & antwoord
Wat is Werken met NEN 3140?
Werken met NEN 3140 is een online platform waarop altijd de laatste NEN 3140 staat. Daarnaast biedt Werken met NEN 3140 allerlei handige functionaliteiten.zoals diverse rekentools en een aanwijzingsformulier. Ook bevat Werken met NEN 3140 artikelen waarin aspecten van de norm worden toegelicht. 
Vraag & antwoord
Werken onder spanning, mag dat nu wel of niet?
In de opmerking bij bepaling 6.3.0.101 van NEN 3140 staat: ‘Onder spanning werken is in de praktijk bijna altijd een overtreding van het Arbobesluit.’ Hierin lijkt enige ruimte te zitten. Het is denkbaar dat er uitzonderlijke situaties zijn waarin afschakelen van de spanning nog grotere risico’s met zich meebrengt. De noodzaak om onder spanning te werken moet dan wel heel helder worden onderbouwd en
Vraag & antwoord
NEN heeft diverse trainingen over NEN 3140. Waarom moet ik een training volgen?
Met een training verhoogt u als monteur uw eigen veiligheid en werkt u volgens de norm NEN 3140. U werkt met NEN 3140 volgens de eisen in de Arbowet. Bovendien eisen steeds meer opdrachtgevers van installateurs dat hun personeel een Vakbekwaam Persoon is.
Pagina
Artikelen
Artikelen over NEN 3140 Rob Kaspers is sinds 1994 werkzaam als technisch adviseur en trainer (theorie en praktijk) op het gebied van veilige elektrische bedrijfsvoering. Zijn expertise ligt in de domeinen laagspanning (NEN 3140 en NEN 1010), middenspanning en hoogspanning (NEN 3840). Rob heeft daarbij ruime ervaring met het voorbereiden van cursisten op praktijkexamens en het ondersteunen van
Pagina
Welke competenties zijn belangrijk voor de NEN 3140 installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke?
Als trainer in softskills en elektrische veiligheid laat ik je zien hoe je de brug slaat van kennis naar resultaat. Voor de bedrijfsvoering van elektrische installaties wordt er in de NEN 3140 gesproken over twee sleutelfiguren: de installatieverantwoordelijke (IV) en de werkverantwoordelijke (WV). Deze personen worden door middel van een aanwijsformulier aangewezen door of namens de werkgever. Deze
Pagina
Voorbeeld Aanwijzingsformulier
Voorbeeld Aanwijzingsformulier volgens NEN 3140
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""