Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140+A1:2015 en Norm
J.4.4
A batch may only consist of products that are of the same type, have the same dimensions or composition, are used in the same way and were assembled at the same time and under the same conditions. EXAMPLES: — light fittings in a modular ceiling; — wall sockets for general use; — single pole switches; — lighting with lampposts; — automatic installation devices
NEN 3140+A1:2015 en Norm
K.2   The factors
K.2.1   Factor A: the frequency of use The electrical work equipment is: A1 used regularly or frequently.   Weighting: 10 A2 used rarely (less than 5x per year).   Weighting: 0 K.2.2   Factor B: the expertise of the users The electrical work equipment is: B1 used only by electrical experts.   Weighting: 0 B2 not used only by electrical experts.   Weighting: 10
NEN 3140+A1:2015 en Norm
K.2.2   Factor B: the expertise of the users
The electrical work equipment is: B1 used only by electrical experts.   Weighting: 0 B2 not used only by electrical experts.   Weighting: 10
NEN 3140+A1:2015 en Norm
K.2.3   Factor C: the environment
C1 The environment in which the electrical work equipment is used is a non-industrial environment, clean and dry; presents no fire or explosion hazard and is free of transport equipment or heavy equipment.   Weighting: 0 C2 The environment in which the electrical work equipment is used cannot be clearly determined, but is not comparable with a heavy industrial environment or an environment
NEN 3140+A1:2015 en Norm
K.2.4   Factor D: the chance of damage
During use, and in the periods between use, the chance of damage of the electrical work equipment is: D1 very small, as is the case with an extension cord laid such that it is protected, or a PC in an office environment.   Weighting: 0 D2 small, but actually present, such as for electrical work equipment in a small work location or in a service engineer's car.   Weighting: 10
NEN 3140+A1:2015 en Norm
O.3.1
Battery rooms and battery charging stations where uninsulated live parts are present should not be entered by: — ordinary persons; — persons younger than 18.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
O.4   Safety measures
O.4.1   Connections with batteries may not be broken or made while the charging system is live or the electrical circuit supplied by the batteries is switched on. This provision does not apply to fitting or removing a facility to temporarily bypass a cell that is to be replaced. O.4.2   Work activities that may involve naked flames or sparking should not be carried out within 1 metre from
NEN 3140+A1:2015 en Norm
O.6   Electrical work, connecting and disconnecting batteries using tools
O.6.1   If batteries cannot be fully separated from the electrical installation and the charging facility, the rules on live working should be applied. See 6.3. O.6.2   If batteries have been fully separated from the electrical installation and the charging facility, — the battery terminals and the connections between the cells should be fitted with insulating devices; — other
NEN 3140+A1:2015 en Norm
O.7.2
Work activities on open cells should only be carried out by people using: — acid goggles; — acid-resistant gloves; — an acid suit if required.
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 13 3.4.4 live working all work in which a worker deliberately makes contact with live parts or reaches into the live working zone with either parts of his or her body or wi th tools, equipment or devices b eing handled Note 1 to entry: This does not cover the fitting or removal of barriers according to 6.2, provided that this can be done without any risks 3.4.5
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Vraag & antwoord
Binnen onze bedrijf is er ongerustheid over de gevolgen bij schade, aansprakelijkheid en letsel/invaliditeit/overlijden in geval van het ontbreken van NEN 3140-inspecties. Is dat gegrond?
Verplichtingen (o.a. voor wat betreft inspecties van installaties) komen voort uit Nederlandse wetgeving en/of private contracten (bijv. verzekeringscontracten) en betrokken partijen. In dit verband is in Nederland de arbowetgeving van belang. Deze stelt dat er een zorgplicht is van een werkgever richting werknemers voor een veilige werkplek en veilige arbeidsmiddelen. Hierbij is een periodieke
Vraag & antwoord
Een van mijn werknemers heeft op een mbo-opleiding Elektrotechnische Installatietechniek de deelcertificaten Voorschriften 1 en Voorschriften 2 behaald. Mogen wij hem nu aanwijzen of moet hij nog een cursus NEN 3140 volgen?
Aanwijzing volgens NEN 3140 (voldoende onderricht persoon, vakbekwaam persoon, installatieverantwoordelijke en/of werkverantwoordelijk’) kan niet enkel en alleen worden gebaseerd op het gevolgd hebben van een opleiding. Ervaring en werkomstandigheden (o.a. complexiteit van installaties waaraan/waarmee moet worden gewerkt en gevaren die daaruit voortvloeien) vormen minstens zo belangrijke factoren.
Vraag & antwoord
Kan ik de norm ook als pdf downloaden?
Dit is mogelijk, alleen is dit wel voor eigen gebruik.
Vraag & antwoord
Wat is de geldigheidsduur van een behaald NEN 3140-certificaat?
Een certificaat geeft aan dat een bepaalde training is gevolgd en wanneer die heeft plaatsgevonden. Het certificaat zelf kent geen geldigheidsduur. Het is aan de beoordelende/vragende instantie (die een certificaat noodzakelijk vindt) om te bepalen hoelang het geleden mag zijn dat de betreffende training is gevolgd om aan te nemen dat de leerstof nog voldoende paraat en actueel is.
Vraag & antwoord
Wat is Werken met NEN 3140?
Werken met NEN 3140 is een online platform waarop altijd de laatste NEN 3140 staat. Daarnaast biedt Werken met NEN 3140 allerlei handige functionaliteiten.zoals diverse rekentools en een aanwijzingsformulier. Ook bevat Werken met NEN 3140 artikelen waarin aspecten van de norm worden toegelicht. 
Vraag & antwoord
Werken onder spanning, mag dat nu wel of niet?
In de opmerking bij bepaling 6.3.0.101 van NEN 3140 staat: ‘Onder spanning werken is in de praktijk bijna altijd een overtreding van het Arbobesluit.’ Hierin lijkt enige ruimte te zitten. Het is denkbaar dat er uitzonderlijke situaties zijn waarin afschakelen van de spanning nog grotere risico’s met zich meebrengt. De noodzaak om onder spanning te werken moet dan wel heel helder worden onderbouwd en
Vraag & antwoord
NEN heeft diverse trainingen over NEN 3140. Waarom moet ik een training volgen?
Met een training verhoogt u als monteur uw eigen veiligheid en werkt u volgens de norm NEN 3140. U werkt met NEN 3140 volgens de eisen in de Arbowet. Bovendien eisen steeds meer opdrachtgevers van installateurs dat hun personeel een Vakbekwaam Persoon is.
Pagina
Artikelen
Artikelen over NEN 3140 Rob Kaspers is sinds 1994 werkzaam als technisch adviseur en trainer (theorie en praktijk) op het gebied van veilige elektrische bedrijfsvoering. Zijn expertise ligt in de domeinen laagspanning (NEN 3140 en NEN 1010), middenspanning en hoogspanning (NEN 3840). Rob heeft daarbij ruime ervaring met het voorbereiden van cursisten op praktijkexamens en het ondersteunen van
Pagina
Welke competenties zijn belangrijk voor de NEN 3140 installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke?
Als trainer in softskills en elektrische veiligheid laat ik je zien hoe je de brug slaat van kennis naar resultaat. Voor de bedrijfsvoering van elektrische installaties wordt er in de NEN 3140 gesproken over twee sleutelfiguren: de installatieverantwoordelijke (IV) en de werkverantwoordelijke (WV). Deze personen worden door middel van een aanwijsformulier aangewezen door of namens de werkgever. Deze
Pagina
Voorbeeld Aanwijzingsformulier
Voorbeeld Aanwijzingsformulier volgens NEN 3140
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""