Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140+A1:2015 en Norm
6.101.1.4
Equipment for supplying SELV systems or S systems may not be incorporated in the connection conductor or the plug.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
7.1.1
The purpose of maintenance, is to keep the electrical installation in the required condition. Maintenance may consist of: — preventive maintenance:which is carried out on a routine basis with the intention of preventing breakdown and keeping equipment in good condition; — corrective maintenance:which is carried out to repair or replace a defective part.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
7.1.3
[not applicable]
NEN 3140+A1:2015 en Norm
7.2.3
Personnel who are to carry out the work shall be adequately instructed or skilled i.e. they shall be competent for the task to be undertaken. They shall be equipped with and use appropriate tools, measuring and testing devices and individual protective equipment which shall be maintained in a good condition.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
7.4.1.101
Ordinary persons may only replace DI or DII type cartridge fuses that are fully shrouded.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
B.1.2   Calculation of the specified working distance
[not applicable]
NEN 3140+A1:2015 en Norm
B.2   Environmental conditions
The following atmospheric conditions are part of environmental conditions to be assessed. B.2.1   Precipitation Precipitation is taken to mean rain, snow, hail, drizzle, spray or hoarfrost. Precipitation is said to be insignificant where it does not hinder the visibility of the workers. Should visibility be impaired, it is said to be significant. According to the voltage level, the type of installation
NEN 3140+A1:2015 en Norm
B.5   Arc hazard
B.5.1   General Persons working in the vicinity of electrical installations are exposed to hazards caused by an electrical arc. Electrical arcs are a rare event. Nevertheless, a reliable protection is required as the appearance cannot be excluded particularly since they can be caused by actions during working. Electric arcs are not only a result of a short circuit, but also separating burdened
NEN 3140+A1:2015 en Norm
C.2   Uninterrupted supervision
If uninterrupted supervision applies, the work is interrupted whenever the supervisor leaves the work location.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
C.4   Supervisors
Nominated persons who have the authority to supervise will be given appropriate instruction for this.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
52 resultaten
Vraag & antwoord
Binnen onze bedrijf is er ongerustheid over de gevolgen bij schade, aansprakelijkheid en letsel/invaliditeit/overlijden in geval van het ontbreken van NEN 3140-inspecties. Is dat gegrond?
Verplichtingen (o.a. voor wat betreft inspecties van installaties) komen voort uit Nederlandse wetgeving en/of private contracten (bijv. verzekeringscontracten) en betrokken partijen. In dit verband is in Nederland de arbowetgeving van belang. Deze stelt dat er een zorgplicht is van een werkgever richting werknemers voor een veilige werkplek en veilige arbeidsmiddelen. Hierbij is een periodieke
Vraag & antwoord
Een van mijn werknemers heeft op een mbo-opleiding Elektrotechnische Installatietechniek de deelcertificaten Voorschriften 1 en Voorschriften 2 behaald. Mogen wij hem nu aanwijzen of moet hij nog een cursus NEN 3140 volgen?
Aanwijzing volgens NEN 3140 (voldoende onderricht persoon, vakbekwaam persoon, installatieverantwoordelijke en/of werkverantwoordelijk’) kan niet enkel en alleen worden gebaseerd op het gevolgd hebben van een opleiding. Ervaring en werkomstandigheden (o.a. complexiteit van installaties waaraan/waarmee moet worden gewerkt en gevaren die daaruit voortvloeien) vormen minstens zo belangrijke factoren.
Vraag & antwoord
Kan ik de norm ook als pdf downloaden?
Dit is mogelijk, alleen is dit wel voor eigen gebruik.
Vraag & antwoord
Wat is de geldigheidsduur van een behaald NEN 3140-certificaat?
Een certificaat geeft aan dat een bepaalde training is gevolgd en wanneer die heeft plaatsgevonden. Het certificaat zelf kent geen geldigheidsduur. Het is aan de beoordelende/vragende instantie (die een certificaat noodzakelijk vindt) om te bepalen hoelang het geleden mag zijn dat de betreffende training is gevolgd om aan te nemen dat de leerstof nog voldoende paraat en actueel is.
Vraag & antwoord
Wat is Werken met NEN 3140?
Werken met NEN 3140 is een online platform waarop altijd de laatste NEN 3140 staat. Daarnaast biedt Werken met NEN 3140 allerlei handige functionaliteiten.zoals diverse rekentools en een aanwijzingsformulier. Ook bevat Werken met NEN 3140 artikelen waarin aspecten van de norm worden toegelicht. 
Vraag & antwoord
Werken onder spanning, mag dat nu wel of niet?
In de opmerking bij bepaling 6.3.0.101 van NEN 3140 staat: ‘Onder spanning werken is in de praktijk bijna altijd een overtreding van het Arbobesluit.’ Hierin lijkt enige ruimte te zitten. Het is denkbaar dat er uitzonderlijke situaties zijn waarin afschakelen van de spanning nog grotere risico’s met zich meebrengt. De noodzaak om onder spanning te werken moet dan wel heel helder worden onderbouwd en
Vraag & antwoord
NEN heeft diverse trainingen over NEN 3140. Waarom moet ik een training volgen?
Met een training verhoogt u als monteur uw eigen veiligheid en werkt u volgens de norm NEN 3140. U werkt met NEN 3140 volgens de eisen in de Arbowet. Bovendien eisen steeds meer opdrachtgevers van installateurs dat hun personeel een Vakbekwaam Persoon is.
Pagina
Artikelen
Artikelen over NEN 3140 Rob Kaspers is sinds 1994 werkzaam als technisch adviseur en trainer (theorie en praktijk) op het gebied van veilige elektrische bedrijfsvoering. Zijn expertise ligt in de domeinen laagspanning (NEN 3140 en NEN 1010), middenspanning en hoogspanning (NEN 3840). Rob heeft daarbij ruime ervaring met het voorbereiden van cursisten op praktijkexamens en het ondersteunen van
Pagina
Welke competenties zijn belangrijk voor de NEN 3140 installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke?
Als trainer in softskills en elektrische veiligheid laat ik je zien hoe je de brug slaat van kennis naar resultaat. Voor de bedrijfsvoering van elektrische installaties wordt er in de NEN 3140 gesproken over twee sleutelfiguren: de installatieverantwoordelijke (IV) en de werkverantwoordelijke (WV). Deze personen worden door middel van een aanwijsformulier aangewezen door of namens de werkgever. Deze
Pagina
Voorbeeld Aanwijzingsformulier
Voorbeeld Aanwijzingsformulier volgens NEN 3140