Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140+A1:2015 en Norm
6.3.1.2
Personnel shall wear suitable and adequate personal protective equipment. They should wear no metallic items for example personal jewellery if this is likely to cause a hazard. During live working workers should be protected not only against arc hazards, they should also use insulating gloves and insulated tools. Also a suitable isolation from earth has to be provided, e.g. by using insulating
NEN 3140+A1:2015 en Norm
6.3.1.3
Care shall be taken to ensure that a stable location is provided which leaves the worker with both hands free.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
6.3.4.2   Insulating glove working
[not applicable]
NEN 3140+A1:2015 en Norm
6.3.6   Tools, equipment and devices
The characteristics, use, storage, maintenance, transportation and inspections of the tools, equipment and devices shall be specified. Tools, equipment and devices shall be managed and applied by these specifications.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
6.3.7   Environmental conditions
[not applicable]
NEN 3140+A1:2015 en Norm
6.3.101   Installations protected against overcurrent and short-circuiting
For installations where arc hazard cannot occur in case of a short-circuit, the use of insulating protective devices to isolate live parts, insulated tools and the right personal protective equipment will suffice. If arc hazard can occur in case of a short-circuit, the provisions of 6.3.1 to 6.3.8 shall be applied. Supervision is not compulsory for a limited size of work location, but anyone
NEN 3140+A1:2015 en Norm
6.4.2.1.101
The provisions used as screens, barriers, insulating or other covers shall be properly maintained and stay in place during the work activities.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
6.4.3   Protection by safe distance and supervision
When protection by safe distance and supervision is used this method of working shall at least include: — the safe distance not less than 0,5 m to be maintained taking into account the nature of the work activity; — an additional instruction for personnel.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
6.101.1   Work activities in confined conducting spaces
What is decisive here is that the person is in constant contact with metals or other conducting parts and it is difficult for such person to withdraw from danger. An example of another conducting part is a moist floor. Confined conducting spaces can occur: — in crawl spaces; — in tanks, vessels, kettles; — under machines; — in steel structures. 6.101.1.1   Live
NEN 3140+A1:2015 en Norm
6.101.1.1
Live working is not allowed, not even on SELV, PELV and FELV systems.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
52 resultaten
Vraag & antwoord
Binnen onze bedrijf is er ongerustheid over de gevolgen bij schade, aansprakelijkheid en letsel/invaliditeit/overlijden in geval van het ontbreken van NEN 3140-inspecties. Is dat gegrond?
Verplichtingen (o.a. voor wat betreft inspecties van installaties) komen voort uit Nederlandse wetgeving en/of private contracten (bijv. verzekeringscontracten) en betrokken partijen. In dit verband is in Nederland de arbowetgeving van belang. Deze stelt dat er een zorgplicht is van een werkgever richting werknemers voor een veilige werkplek en veilige arbeidsmiddelen. Hierbij is een periodieke
Vraag & antwoord
Een van mijn werknemers heeft op een mbo-opleiding Elektrotechnische Installatietechniek de deelcertificaten Voorschriften 1 en Voorschriften 2 behaald. Mogen wij hem nu aanwijzen of moet hij nog een cursus NEN 3140 volgen?
Aanwijzing volgens NEN 3140 (voldoende onderricht persoon, vakbekwaam persoon, installatieverantwoordelijke en/of werkverantwoordelijk’) kan niet enkel en alleen worden gebaseerd op het gevolgd hebben van een opleiding. Ervaring en werkomstandigheden (o.a. complexiteit van installaties waaraan/waarmee moet worden gewerkt en gevaren die daaruit voortvloeien) vormen minstens zo belangrijke factoren.
Vraag & antwoord
Kan ik de norm ook als pdf downloaden?
Dit is mogelijk, alleen is dit wel voor eigen gebruik.
Vraag & antwoord
Wat is de geldigheidsduur van een behaald NEN 3140-certificaat?
Een certificaat geeft aan dat een bepaalde training is gevolgd en wanneer die heeft plaatsgevonden. Het certificaat zelf kent geen geldigheidsduur. Het is aan de beoordelende/vragende instantie (die een certificaat noodzakelijk vindt) om te bepalen hoelang het geleden mag zijn dat de betreffende training is gevolgd om aan te nemen dat de leerstof nog voldoende paraat en actueel is.
Vraag & antwoord
Wat is Werken met NEN 3140?
Werken met NEN 3140 is een online platform waarop altijd de laatste NEN 3140 staat. Daarnaast biedt Werken met NEN 3140 allerlei handige functionaliteiten.zoals diverse rekentools en een aanwijzingsformulier. Ook bevat Werken met NEN 3140 artikelen waarin aspecten van de norm worden toegelicht. 
Vraag & antwoord
Werken onder spanning, mag dat nu wel of niet?
In de opmerking bij bepaling 6.3.0.101 van NEN 3140 staat: ‘Onder spanning werken is in de praktijk bijna altijd een overtreding van het Arbobesluit.’ Hierin lijkt enige ruimte te zitten. Het is denkbaar dat er uitzonderlijke situaties zijn waarin afschakelen van de spanning nog grotere risico’s met zich meebrengt. De noodzaak om onder spanning te werken moet dan wel heel helder worden onderbouwd en
Vraag & antwoord
NEN heeft diverse trainingen over NEN 3140. Waarom moet ik een training volgen?
Met een training verhoogt u als monteur uw eigen veiligheid en werkt u volgens de norm NEN 3140. U werkt met NEN 3140 volgens de eisen in de Arbowet. Bovendien eisen steeds meer opdrachtgevers van installateurs dat hun personeel een Vakbekwaam Persoon is.
Pagina
Artikelen
Artikelen over NEN 3140 Rob Kaspers is sinds 1994 werkzaam als technisch adviseur en trainer (theorie en praktijk) op het gebied van veilige elektrische bedrijfsvoering. Zijn expertise ligt in de domeinen laagspanning (NEN 3140 en NEN 1010), middenspanning en hoogspanning (NEN 3840). Rob heeft daarbij ruime ervaring met het voorbereiden van cursisten op praktijkexamens en het ondersteunen van
Pagina
Welke competenties zijn belangrijk voor de NEN 3140 installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke?
Als trainer in softskills en elektrische veiligheid laat ik je zien hoe je de brug slaat van kennis naar resultaat. Voor de bedrijfsvoering van elektrische installaties wordt er in de NEN 3140 gesproken over twee sleutelfiguren: de installatieverantwoordelijke (IV) en de werkverantwoordelijke (WV). Deze personen worden door middel van een aanwijsformulier aangewezen door of namens de werkgever. Deze
Pagina
Voorbeeld Aanwijzingsformulier
Voorbeeld Aanwijzingsformulier volgens NEN 3140