Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140+A1:2015 en Norm
5.102.6
The person responsible for an electrical installation shall determine and record with justification: — the inspections to be carried out, — the time between two successive inspections, — the representative random sample, — the measurement methods that are to be used and — any measurement instruments that are to be used. The regulations of the electrical work
NEN 3140+A1:2015 en Norm
5.102.7
Samples are only allowed if: — low-risk electrical work equipment is concerned that is used under the same conditions and — the sum of the weighting factors in annex K for this electrical work equipment is less than 16.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
5.102.8
Electrical work equipment shall be demonstrably approved for use. NOTE This can be demonstrated by means of a register stating the date of inspection, the date of the next inspection, the inspection method and the approval. A sticker with the next inspection date may also be applied to the electrical work equipment.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
5.102.9
When inspecting electrical work equipment, it shall be checked whether the requirements are met relating to: a) the protection measures against: — electrical shock; — thermal effects; — overcurrent; — voltage failure; b) the correct operation of the safety systems; c) the correct use in view of the environmental conditions.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
5.102.14
If the requirement of the insulation resistance cannot be complied with for electrical work equipment of class I with heating elements, the actual leakage current may be measured. The leakage current measured must not exceed the value of table 103. Table 103 — Maximum values of the leakage current for class I electrical work equipment with heating elements Power kW Actual leakage
NEN 3140+A1:2015 en Norm
5.102.16
The resistance R of the protective conductor in connecting cables, extension cords and reels, including the contact resistances, shall comply with: where: R is the resistance of the protective conductor, including the contact resistances, in Ω; ρ is the specific resistance of the conductor material, in Ω.mm2/m; l is the length of the protective conductor, in m; S is
NEN 3140+A1:2015 en Norm
6.1.0.101
The person who carries out the work activities shall be nominated for this. Any person who has not been nominated for carrying out the work activities shall be under the supervision of a person nominated for this purpose. If the nominated person in control of a work activity does not actually manage the work, this task may be delegated to a skilled person. This shall preferably be set down in
NEN 3140+A1:2015 en Norm
6.2.3.101
The dead state may only be established using double-pole voltage indicators that comply with or are equivalent to NEN-EN-IEC 61243-3. The voltage indicators shall be checked for proper operation directly before and after use.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
6.3.0.104
Work in the live working zones of installations with in-line cartridge fuses of 100 A to 630 A or automatic fuses of 25 A to 80 A requires the use of personal protective equipment and a face mask. NOTE The difference between the value of the cartridge fuse and the value of the automatic fuse is caused by the amount of energy (I2t) transmitted in case of a short-circuit.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
6.3.0.105
Safe working in the live working zones of installations with in-line cartridge fuses of more than 630 A or automatic fuses of more than 80 A is not permitted because of the arc hazard, unless the possible energy released has been calculated and the personal protective equipment has been adapted for this. NOTE The difference between the value of the cartridge fuse and the value of the automatic
Zoeken in de websiteFilter resultaten
52 resultaten
Vraag & antwoord
Binnen onze bedrijf is er ongerustheid over de gevolgen bij schade, aansprakelijkheid en letsel/invaliditeit/overlijden in geval van het ontbreken van NEN 3140-inspecties. Is dat gegrond?
Verplichtingen (o.a. voor wat betreft inspecties van installaties) komen voort uit Nederlandse wetgeving en/of private contracten (bijv. verzekeringscontracten) en betrokken partijen. In dit verband is in Nederland de arbowetgeving van belang. Deze stelt dat er een zorgplicht is van een werkgever richting werknemers voor een veilige werkplek en veilige arbeidsmiddelen. Hierbij is een periodieke
Vraag & antwoord
Een van mijn werknemers heeft op een mbo-opleiding Elektrotechnische Installatietechniek de deelcertificaten Voorschriften 1 en Voorschriften 2 behaald. Mogen wij hem nu aanwijzen of moet hij nog een cursus NEN 3140 volgen?
Aanwijzing volgens NEN 3140 (voldoende onderricht persoon, vakbekwaam persoon, installatieverantwoordelijke en/of werkverantwoordelijk’) kan niet enkel en alleen worden gebaseerd op het gevolgd hebben van een opleiding. Ervaring en werkomstandigheden (o.a. complexiteit van installaties waaraan/waarmee moet worden gewerkt en gevaren die daaruit voortvloeien) vormen minstens zo belangrijke factoren.
Vraag & antwoord
Kan ik de norm ook als pdf downloaden?
Dit is mogelijk, alleen is dit wel voor eigen gebruik.
Vraag & antwoord
Wat is de geldigheidsduur van een behaald NEN 3140-certificaat?
Een certificaat geeft aan dat een bepaalde training is gevolgd en wanneer die heeft plaatsgevonden. Het certificaat zelf kent geen geldigheidsduur. Het is aan de beoordelende/vragende instantie (die een certificaat noodzakelijk vindt) om te bepalen hoelang het geleden mag zijn dat de betreffende training is gevolgd om aan te nemen dat de leerstof nog voldoende paraat en actueel is.
Vraag & antwoord
Wat is Werken met NEN 3140?
Werken met NEN 3140 is een online platform waarop altijd de laatste NEN 3140 staat. Daarnaast biedt Werken met NEN 3140 allerlei handige functionaliteiten.zoals diverse rekentools en een aanwijzingsformulier. Ook bevat Werken met NEN 3140 artikelen waarin aspecten van de norm worden toegelicht. 
Vraag & antwoord
Werken onder spanning, mag dat nu wel of niet?
In de opmerking bij bepaling 6.3.0.101 van NEN 3140 staat: ‘Onder spanning werken is in de praktijk bijna altijd een overtreding van het Arbobesluit.’ Hierin lijkt enige ruimte te zitten. Het is denkbaar dat er uitzonderlijke situaties zijn waarin afschakelen van de spanning nog grotere risico’s met zich meebrengt. De noodzaak om onder spanning te werken moet dan wel heel helder worden onderbouwd en
Vraag & antwoord
NEN heeft diverse trainingen over NEN 3140. Waarom moet ik een training volgen?
Met een training verhoogt u als monteur uw eigen veiligheid en werkt u volgens de norm NEN 3140. U werkt met NEN 3140 volgens de eisen in de Arbowet. Bovendien eisen steeds meer opdrachtgevers van installateurs dat hun personeel een Vakbekwaam Persoon is.
Pagina
Artikelen
Artikelen over NEN 3140 Rob Kaspers is sinds 1994 werkzaam als technisch adviseur en trainer (theorie en praktijk) op het gebied van veilige elektrische bedrijfsvoering. Zijn expertise ligt in de domeinen laagspanning (NEN 3140 en NEN 1010), middenspanning en hoogspanning (NEN 3840). Rob heeft daarbij ruime ervaring met het voorbereiden van cursisten op praktijkexamens en het ondersteunen van
Pagina
Welke competenties zijn belangrijk voor de NEN 3140 installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke?
Als trainer in softskills en elektrische veiligheid laat ik je zien hoe je de brug slaat van kennis naar resultaat. Voor de bedrijfsvoering van elektrische installaties wordt er in de NEN 3140 gesproken over twee sleutelfiguren: de installatieverantwoordelijke (IV) en de werkverantwoordelijke (WV). Deze personen worden door middel van een aanwijsformulier aangewezen door of namens de werkgever. Deze
Pagina
Voorbeeld Aanwijzingsformulier
Voorbeeld Aanwijzingsformulier volgens NEN 3140