Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140+A1:2015 en Norm
5.102.13
The leakage current of electrical work equipment of class I may only be measured if the protective conductor has been measured and found to be in order.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
3.3   Working location, live working zone, and vicinity zone
3.3.1 work location site(s), place(s) or area(s) where a work activity is to be, is being, or has been carried out 3.3.2 live working zone limited space around live parts 3.3.3 vicinity zone [not applicable] 3.3.101 fully shrouded protection level of at least IPXXB or IP2X Figure 1 — Distance in air and zone that is identified for working procedures Figure 
NEN 3140+A1:2015 en Norm
4   Basic principles
4.1   Safe operation Before carrying out any operation on an electrical installation an assessment of the electrical risks shall be made. This assessment shall specify how the operation shall be carried out and what safety measures and precautions are to be implemented to ensure safety. The operation must take place in accordance with this description. 4.2   Personnel All personnel involved
NEN 3140+A1:2015 en Norm
4.3.102
Premises with an electrical hazard may only contain objects for operating activities and objects for electrical work activities on the electrical installation in those premises.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
4.3.109
If faults are detected on an installation due to which there is a hazard, the person responsible for an electrical installation shall be informed immediately. Measures to remove such defects shall be taken immediately. If the operating status does not immediately allow these measures, the hazard may be limited temporarily. NOTE Examples of temporary measures to limit hazards are: —
NEN 3140+A1:2015 en Norm
4.6   Tools, equipment and devices
Tools, equipment and devices shall comply with the requirements of relevant European, National or International Standards where these exist. NOTE 1 Examples of tools, equipment and devices are: — insulating boots, gloves and overshoes; — eye or face protection; — head protection; — suitable protective clothing; — insulating mats, platforms and stands;
NPR 5310 - deel 61: Beproeven van niet-instelbare toestellen voor aardlekbeveiliging Norm
4   Beproeven van niet-instelbare toestellen voor aardlekbeveiliging
4.1   Inleiding Een elektrische installatie behoort te worden geïnspecteerd voor deze in gebruik wordt genomen. Voor een nieuwe installatie is de eerste inspectie beschreven in hoofdstuk 61 van NEN 1010:2015. Bepaling 61.3.6.1 van dat hoofdstuk schrijft voor dat toestellen voor aardlekbeveiliging worden beproefd. Bij een periodieke inspectie van een bestaande installatie schrijven NEN 3140+
NPR 5310 - deel 61: Beproeven van niet-instelbare toestellen voor aardlekbeveiliging Norm
4.3   Typen toestellen voor aardlekbeveiliging
4.3.1   Type AC Vanaf 1975 worden toestellen voor aardlekbeveiliging type AC toegepast. Bij een sinusvormige foutstroom is de werking gegarandeerd, maar bij een pulserende DC-foutstroom spreekt type AC niet aan of pas bij foutstromen die veel groter zijn dan de nominale aanspreekstroom. Vanaf 1996 is het gebruik van toestellen voor aardlekbeveiliging type AC niet meer toegelaten in nieuwe installaties
NPR 5310 - deel 61: Beproeven van niet-instelbare toestellen voor aardlekbeveiliging Norm
4.7   Beproevingen
Tijdens de beproeving behoort het elektrisch materieel dat onderdeel is van de installatie, te zijn uitgeschakeld of losgekoppeld.In een driefase-installatie hoeft een vierpolig toestel voor aardlekbeveiliging slechts over één fase te worden beproefd. De beproeving voor ingebruikname van de installatie en voor periodieke inspectie bestaat uit: — vaststellen welk type toestel voor aardlekbeveiliging
NEN 3140+A3:2019 Norm
5.2   Bedieningshandelingen
5.2.1   Door een bedieningshandeling wordt de toestand van een elektrische installatie gewijzigd. Er bestaan twee soorten bedieningshandelingen: a) wijziging van de toestand van een elektrische installatie: — voor het in- en uit gebruik nemen, — om materieel aan te sluiten of los te nemen, als dat zonder risico kan; b) uitschakelen of opnieuw inschakelen van elektrische
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Vraag & antwoord
Binnen onze bedrijf is er ongerustheid over de gevolgen bij schade, aansprakelijkheid en letsel/invaliditeit/overlijden in geval van het ontbreken van NEN 3140-inspecties. Is dat gegrond?
Verplichtingen (o.a. voor wat betreft inspecties van installaties) komen voort uit Nederlandse wetgeving en/of private contracten (bijv. verzekeringscontracten) en betrokken partijen. In dit verband is in Nederland de arbowetgeving van belang. Deze stelt dat er een zorgplicht is van een werkgever richting werknemers voor een veilige werkplek en veilige arbeidsmiddelen. Hierbij is een periodieke
Vraag & antwoord
Een van mijn werknemers heeft op een mbo-opleiding Elektrotechnische Installatietechniek de deelcertificaten Voorschriften 1 en Voorschriften 2 behaald. Mogen wij hem nu aanwijzen of moet hij nog een cursus NEN 3140 volgen?
Aanwijzing volgens NEN 3140 (voldoende onderricht persoon, vakbekwaam persoon, installatieverantwoordelijke en/of werkverantwoordelijk’) kan niet enkel en alleen worden gebaseerd op het gevolgd hebben van een opleiding. Ervaring en werkomstandigheden (o.a. complexiteit van installaties waaraan/waarmee moet worden gewerkt en gevaren die daaruit voortvloeien) vormen minstens zo belangrijke factoren.
Vraag & antwoord
Kan ik de norm ook als pdf downloaden?
Dit is mogelijk, alleen is dit wel voor eigen gebruik.
Vraag & antwoord
Wat is de geldigheidsduur van een behaald NEN 3140-certificaat?
Een certificaat geeft aan dat een bepaalde training is gevolgd en wanneer die heeft plaatsgevonden. Het certificaat zelf kent geen geldigheidsduur. Het is aan de beoordelende/vragende instantie (die een certificaat noodzakelijk vindt) om te bepalen hoelang het geleden mag zijn dat de betreffende training is gevolgd om aan te nemen dat de leerstof nog voldoende paraat en actueel is.
Vraag & antwoord
Wat is Werken met NEN 3140?
Werken met NEN 3140 is een online platform waarop altijd de laatste NEN 3140 staat. Daarnaast biedt Werken met NEN 3140 allerlei handige functionaliteiten.zoals diverse rekentools en een aanwijzingsformulier. Ook bevat Werken met NEN 3140 artikelen waarin aspecten van de norm worden toegelicht. 
Vraag & antwoord
Werken onder spanning, mag dat nu wel of niet?
In de opmerking bij bepaling 6.3.0.101 van NEN 3140 staat: ‘Onder spanning werken is in de praktijk bijna altijd een overtreding van het Arbobesluit.’ Hierin lijkt enige ruimte te zitten. Het is denkbaar dat er uitzonderlijke situaties zijn waarin afschakelen van de spanning nog grotere risico’s met zich meebrengt. De noodzaak om onder spanning te werken moet dan wel heel helder worden onderbouwd en
Vraag & antwoord
NEN heeft diverse trainingen over NEN 3140. Waarom moet ik een training volgen?
Met een training verhoogt u als monteur uw eigen veiligheid en werkt u volgens de norm NEN 3140. U werkt met NEN 3140 volgens de eisen in de Arbowet. Bovendien eisen steeds meer opdrachtgevers van installateurs dat hun personeel een Vakbekwaam Persoon is.
Pagina
Artikelen
Artikelen over NEN 3140 Rob Kaspers is sinds 1994 werkzaam als technisch adviseur en trainer (theorie en praktijk) op het gebied van veilige elektrische bedrijfsvoering. Zijn expertise ligt in de domeinen laagspanning (NEN 3140 en NEN 1010), middenspanning en hoogspanning (NEN 3840). Rob heeft daarbij ruime ervaring met het voorbereiden van cursisten op praktijkexamens en het ondersteunen van
Pagina
Welke competenties zijn belangrijk voor de NEN 3140 installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke?
Als trainer in softskills en elektrische veiligheid laat ik je zien hoe je de brug slaat van kennis naar resultaat. Voor de bedrijfsvoering van elektrische installaties wordt er in de NEN 3140 gesproken over twee sleutelfiguren: de installatieverantwoordelijke (IV) en de werkverantwoordelijke (WV). Deze personen worden door middel van een aanwijsformulier aangewezen door of namens de werkgever. Deze
Pagina
Voorbeeld Aanwijzingsformulier
Voorbeeld Aanwijzingsformulier volgens NEN 3140
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""