Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140+A1:2015 en Norm
5.2.4
[not applicable]
NEN 3140+A1:2015 en Norm
5.3.1.3
Where there is a risk of contact with bare live parts, the personnel carrying out the measurements shall use personal protective equipment and take precautions against electric shocks, and the effects of short circuit and arcing.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
5.3.2.1
Testing includes all activities designed to check the condition of an electrical installation. This includes: — the electrical, mechanical or thermal condition; — the electrical protective activities; — the safety circuits. Testing may include measurement activities which shall be carried out according to 5.3.1. Testing shall be carried out by: — persons responsible
NEN 3140+A1:2015 en Norm
5.3.2.2
Testing an installation which has been made dead shall be carried out in accordance with the rules of dead working. If it is necessary to open or remove earthing and short-circuiting devices, suitable precautions shall be taken to prevent: — the installation being re-energized from any possible source of supply; — electric shock for the personnel.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
5.3.3.3
Inspections shall be carried out with reference to relevant electrical drawings and specifications. 5.3.3.3.101   In special cases, the person responsible for an electrical installation may decide that the inspections can be carried out without drawings and specifications, for example in simple and clearly arranged installations.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
5.3.3.3.101
In special cases, the person responsible for an electrical installation may decide that the inspections can be carried out without drawings and specifications, for example in simple and clearly arranged installations.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
5.101.2   The time between two successive inspections depends on:
a) the age of the installation; b) the quality of the installation; c) the environmental conditions; d) the persons using the installation; e) the level of supervision by a person responsible for an electrical installation; f) the regulations of the electrical equipment manufacturers. Annex I provides a normative method that can be used to arrive at a responsible
NEN 3140+A1:2015 en Norm
5.101.6.6
The numerical value of the insulation resistance expressed as Ω shall at least be equal to the multiple of a thousand of the numerical value of the nominal voltage in V.
NEN 3140+A1:2015 en Norm
5.102.3
Different time intervals can be determined for every unit of electrical work equipment or every group of electrical work equipment and for each visual inspection, inspection by measurement and testing or a part of this. NOTE Annex K provides a normative method that can be used to arrive at a responsible time interval between two successive inspections of electrical work equipment via risk
NEN 3140+A1:2015 en Norm
5.102.5
Before being used, portable electrical work equipment that is held during use or frequently touched during use shall always first be visually checked by its user for damage that may present a hazard.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Vraag & antwoord
Binnen onze bedrijf is er ongerustheid over de gevolgen bij schade, aansprakelijkheid en letsel/invaliditeit/overlijden in geval van het ontbreken van NEN 3140-inspecties. Is dat gegrond?
Verplichtingen (o.a. voor wat betreft inspecties van installaties) komen voort uit Nederlandse wetgeving en/of private contracten (bijv. verzekeringscontracten) en betrokken partijen. In dit verband is in Nederland de arbowetgeving van belang. Deze stelt dat er een zorgplicht is van een werkgever richting werknemers voor een veilige werkplek en veilige arbeidsmiddelen. Hierbij is een periodieke
Vraag & antwoord
Een van mijn werknemers heeft op een mbo-opleiding Elektrotechnische Installatietechniek de deelcertificaten Voorschriften 1 en Voorschriften 2 behaald. Mogen wij hem nu aanwijzen of moet hij nog een cursus NEN 3140 volgen?
Aanwijzing volgens NEN 3140 (voldoende onderricht persoon, vakbekwaam persoon, installatieverantwoordelijke en/of werkverantwoordelijk’) kan niet enkel en alleen worden gebaseerd op het gevolgd hebben van een opleiding. Ervaring en werkomstandigheden (o.a. complexiteit van installaties waaraan/waarmee moet worden gewerkt en gevaren die daaruit voortvloeien) vormen minstens zo belangrijke factoren.
Vraag & antwoord
Kan ik de norm ook als pdf downloaden?
Dit is mogelijk, alleen is dit wel voor eigen gebruik.
Vraag & antwoord
Wat is de geldigheidsduur van een behaald NEN 3140-certificaat?
Een certificaat geeft aan dat een bepaalde training is gevolgd en wanneer die heeft plaatsgevonden. Het certificaat zelf kent geen geldigheidsduur. Het is aan de beoordelende/vragende instantie (die een certificaat noodzakelijk vindt) om te bepalen hoelang het geleden mag zijn dat de betreffende training is gevolgd om aan te nemen dat de leerstof nog voldoende paraat en actueel is.
Vraag & antwoord
Wat is Werken met NEN 3140?
Werken met NEN 3140 is een online platform waarop altijd de laatste NEN 3140 staat. Daarnaast biedt Werken met NEN 3140 allerlei handige functionaliteiten.zoals diverse rekentools en een aanwijzingsformulier. Ook bevat Werken met NEN 3140 artikelen waarin aspecten van de norm worden toegelicht. 
Vraag & antwoord
Werken onder spanning, mag dat nu wel of niet?
In de opmerking bij bepaling 6.3.0.101 van NEN 3140 staat: ‘Onder spanning werken is in de praktijk bijna altijd een overtreding van het Arbobesluit.’ Hierin lijkt enige ruimte te zitten. Het is denkbaar dat er uitzonderlijke situaties zijn waarin afschakelen van de spanning nog grotere risico’s met zich meebrengt. De noodzaak om onder spanning te werken moet dan wel heel helder worden onderbouwd en
Vraag & antwoord
NEN heeft diverse trainingen over NEN 3140. Waarom moet ik een training volgen?
Met een training verhoogt u als monteur uw eigen veiligheid en werkt u volgens de norm NEN 3140. U werkt met NEN 3140 volgens de eisen in de Arbowet. Bovendien eisen steeds meer opdrachtgevers van installateurs dat hun personeel een Vakbekwaam Persoon is.
Pagina
Artikelen
Artikelen over NEN 3140 Rob Kaspers is sinds 1994 werkzaam als technisch adviseur en trainer (theorie en praktijk) op het gebied van veilige elektrische bedrijfsvoering. Zijn expertise ligt in de domeinen laagspanning (NEN 3140 en NEN 1010), middenspanning en hoogspanning (NEN 3840). Rob heeft daarbij ruime ervaring met het voorbereiden van cursisten op praktijkexamens en het ondersteunen van
Pagina
Welke competenties zijn belangrijk voor de NEN 3140 installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke?
Als trainer in softskills en elektrische veiligheid laat ik je zien hoe je de brug slaat van kennis naar resultaat. Voor de bedrijfsvoering van elektrische installaties wordt er in de NEN 3140 gesproken over twee sleutelfiguren: de installatieverantwoordelijke (IV) en de werkverantwoordelijke (WV). Deze personen worden door middel van een aanwijsformulier aangewezen door of namens de werkgever. Deze
Pagina
Voorbeeld Aanwijzingsformulier
Voorbeeld Aanwijzingsformulier volgens NEN 3140
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""