Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 64 a) Which specifically stat ed work activities may the person to be nominated carry out? b) In which installations or parts of installations may the person to be nominated carry out work activities? c) In which rooms may the person to be nominated carry out work activities? D.4 The nomination D.4.1 The person can be nominated after assessing all criteria
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 66 Factor Options Weighting NPCI NPCWA SP IP The experience relating to accidents and/or near accidents No reliable information available 10 No serious accidents or near accidents 0 One or more serious accidents or near accidents have taken place 10 Total score Legend NPCI nominated person in control
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 67 Annex F (informative) The nominated person in control of an electrical installation and the nominated person in control of a work activity F.1 The fie ld of work of the nominated person in control of an electrical installation and the field of work of the nominated person in control of a work activity F.1.1 The nominated person in control of an electrical
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 82 Annex L (informative) Measuring the ac tual and replacement earth leakage current L.1 If the actual earth leakage current is measured by measuring the current in the protective conductor, the item of electrical work equipment is required to have been set up such that it is insulated and has no other possibilities of a leakage current to ear th when in regular
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 86 N.7.2 Work activities on open cells should o nly be carried out by people using: — acid goggles; — acid -resistant gloves; — an acid suit if required. N.7.3 When carrying out welding work on lead batteries, wear a mask to prevent lead poisoning.
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 87 Annex O (informative) Guidelines fo r drawing up instructions for ins tructed persons on how to replace knife blade fuses O.1 Instructed persons may replace knife blade fuses of a nominal value of a maximum of 250 A, but preferably of the lowest value possible, but only on the explicit condit ion that the points listed below are complied with. The energy
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 90 — to demonstrate the dead condition see 6.2.4 — to measure insulation resistance see 5.101.5.2 — to check for the live condition to check whether the installation or part of the installation is live, without being able to read out the actua l voltage value — to measure voltage to establish the value of the voltage or its form — to demonstrate
NEN 3140:2011+A3:2019 en Norm
NEN 3140:2011+A3:2019 en
NEN 3140+A3:2019 92 NEN -EN -IEC 61482 -1-1, Live working – Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc – Part 1 -1: Test methods – Method 1: Determinat ion of the arc rating (ATPV or EBT50) of flame resistant materials for clothing NEN -EN -IEC 61482 -1-2, Live working – Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc – Part 1 -2:
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Pagina
Schriftelijke voorbereiding van complexe werkzaamheden
Eerder lieten we al zien dat wat er geregeld moet worden om eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden door vakbekwame personen (VP) te laten verrichten. Bij eenvoudige werkzaamheden bepaalt een VP zelf hoe hij de werkzaamheden uitvoert aan de hand van NEN 3140 + A3 (4.3.2). Schriftelijke werkinstructies zijn daarbij essentieel. Dit artikel gaat in op de voorbereiding van gecompliceerde werkzaamheden
Vraag & antwoord
Is toepassen van NEN 3140 verplicht?
Strikt genomen niet, maar werkgevers kunnen er niet onderuit. Niet alleen in de elektrotechniek, maar in alle sectoren van het bedrijfsleven. Zij zijn volgens de Nederlandse arbowetgeving verplicht te zorgen voor de veiligheid van hun werknemers. Met het toepassen van deze norm kunnen werkgevers aantonen aan hun arboverplichtingen te voldoen.
Vraag & antwoord
Wanneer mag ik mijzelf een voldoende onderricht persoon (VOP) noemen?
Een VOP is iemand die geïnstrueerd is op specifieke werkzaamheden. Hij heeft uitleg gekregen over de risico’s bij het uitvoeren van een specifieke taak en de veiligheidsmaatregelen die hij daarvoor in acht moet nemen. Deze instructie kan worden gegeven door een vakbekwaam persoon of een werkverantwoordelijke. Uw werkgever (de hoogst verantwoordelijke voor de veiligheid in het kader van de arbowetgeving
Vraag & antwoord
Wij keuren elektrische gereedschappen volgens NEN 3140. Deze gereedschappen worden vervolgens naar Duitsland verstuurd voor gebruik. Voldoet onze NEN 3140-keuring dan?
NEN 3140 is een Nederlandse norm die een methode beschrijft hoe een werkgever zijn organisatie zo kan inrichten dat qua elektrische veiligheid aan de Nederlandse arbowetgeving wordt voldaan. De arbowetgeving is echter niet in alle Europese lidstaten gelijk; iedere lidstaat hanteert zijn eigen regels voor het inspectieregime voor elektrische installaties en arbeidsmiddelen. U zult uw inspectie dus moeten
Pagina
Normen
Pagina
NEN 3140+A2:2018 geeft een andere visie op het inspectiebeleid
We werken alweer drie maanden met NEN 3140+A2:2018. Dit artikel gaat over de gewijzigde benadering van de inspecties van bestaande elektrische installaties. Dit kan een reden zijn voor de installatieverantwoordelijke (IV) zijn inspectiebeleid te herzien. In 5.3.3.1.101 van NEN 3140+A1: 2015 staat een bepaling die stevig in het gedachtengoed van elektrotechnisch Nederland is verankerd: “Bij inspectie
Pagina
Inspectiefrequentie installaties
Artikel 5.101 uit NEN 3140 geeft de eisen weer van een inspectie van bestaande elektrische installaties. De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties moet voldoen aan bijlage I. Met deze rekentool kunt u bepalen hoeveel tijd er tussen inspecties mag zitten. Een afzonderlijk tijdsinterval kan worden vastgesteld voor elke elektrische installatie en voor elk onderdeel van een elektrische installatie.
Pagina
Rekentools
Deze rekentools helpen u om vast te stellen: Inspectie- en instructietermijnen Met Bijlage E kunt u vaststellen wanneer een VOP, VP, WV of IV opnieuw instructie moet krijgen.  Bijlage I geeft de termijn aan voor inspectie van uw elektrische installaties. Bijlage K geeft de termijn aan voor inspectie van uw elektrische arbeidsmiddelen. Steekproefbepaling Met bijlage J kunt u de grootte
Vraag & antwoord
Bestaat er een NEN 3140-keuringssticker?
Nee, die bestaat niet. De eis die in de norm wordt gesteld, is dat elektrische arbeidsmiddelen aantoonbaar moeten zijn goedgekeurd voor het gebruik (bepaling 5.102.84 in de norm). De wijze waarop dit aantoonbaar wordt gemaakt, is niet voorgeschreven.
Vraag & antwoord
Moet bij het plaatsen van een cv-ketel worden voldaan aan NEN 3140? In het bijzonder op het onderdeel brandwerende doorvoeren en gasbelemmering.
NEN 3140 richt zich op het veilig werken aan en met elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Voor oplevering van nieuwe elektrische installaties en arbeidsmiddelen zijn veel uitgebreidere inspecties noodzakelijk. Niet alleen moet dan naar de veiligheidsaspecten worden gekeken, maar ook moet worden gekeken of de functionele eisen goed zijn ingevuld. Brandwerende doorvoeren en gasbelemmering behoren
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""