Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140+A3:2019 Norm
7   Onderhoudsprocedures
7.1   Algemeen 7.1.1   Het doel van onderhoud is de elektrische installatie in de vereiste toestand te houden. Onderscheid wordt gemaakt in: — preventief onderhoud:onderhoud dat op regelmatige basis wordt uitgevoerd om storingen te voorkomen en het materieel in goede staat te houden; — correctief onderhoud:onderhoud dat wordt uitgevoerd om defecte onderdelen te repareren of te vervangen
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.1.2
Er bestaan twee soorten onderhoudswerkzaamheden: — werkzaamheden waarbij het risico van directe aanraking, kortsluiting of vlambogen aanwezig is, waarvoor dan de passende werkmethoden (zie hoofdstuk 6) moeten worden toegepast; — werkzaamheden waarbij het ontwerp van het materieel het mogelijk maakt bepaalde vormen van onderhoud door te voeren zonder dat daarvoor de volledige werkmethoden
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.2.2
Wanneer aan de elektrische installatie onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, moet: — het desbetreffende installatiedeel duidelijk zijn aangegeven; — de persoon die de leiding heeft over onderhoudswerkzaamheden zijn aangewezen als werkverantwoordelijke.
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.3.2
Wanneer defecten in een onder spanning staande elektrische installatie moeten worden opgespoord en bij het toepassen van beproevingspanningen, moet worden gewerkt volgens hoofdstuk 5 of 6. De wijze waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, moet vooraf zijn bepaald.
NEN 3140+A3:2019 Norm
7.3.3
Defecten moeten worden verholpen volgens hoofdstuk 6.
NEN 3140+A3:2019 Norm
A
Bijlage A (informatief) Richtlijnen voor de waarden van de afstanden in lucht voor werkmethoden [niet overgenomen]
NEN 3140+A3:2019 Norm
B.1   Voorbeeld van verantwoordelijken
[niet overgenomen]
NEN 3140+A3:2019 Norm
B.6.1   Algemeen
Elektrische vlambogen kunnen gevaar opleveren voor personen die werken in de directe omgeving van een elektrische installatie. Een goede bescherming is dan ook noodzakelijk. Elektrische vlambogen komen niet alleen voor bij een kortsluiting. Ook het onderbreken van de stroom kan een elektrische vlamboog veroorzaken indien geen speciale voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Het onderbreken van
NEN 3140+A3:2019 Norm
B.6.101   Aanpak
Voor het bepalen van de juiste bescherming tegen vlambogen kunnen de Duitse norm BGI 5188 of de Amerikaanse normen NFPA 70E met IEEE 1584 worden toegepast. De aanpak hierbij is dat eerst aan de hand van de installatiegegevens de vlamboogenergie op een werkplek wordt bepaald. Met de installatiegegevens kan worden bepaald of vlamboogbescherming nodig is. Aan de hand van de vlamboogenergie
NEN 3140+A3:2019 Norm
C.5   Aard van het toezicht
C.5.1   Toezicht in een ruimte waarin de elektrische installatie geheel spanningsloos is gemaakt. — Bij werkzaamheden door een aangewezen persoon is geen toezicht nodig. — Bij werkzaamheden door een persoon zonder aanwijzing is geen toezicht nodig. C.5.2   Toezicht in een ruimte waarin de elektrische installatie in bedrijf is en volledig is afgeschermd. — Bij werkzaamheden
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Vraag & antwoord
NEN heeft een training voor Vakbekwaam Persoon. Wat zijn de leerdoelen van de cursus?
U leert op hoofdlijnen wat de Arbowet vraagt en wat het Arbobesluit aangeeft. Verder wordt u bekend met de inhoud van de norm NEN 3140. Je leert risico’s en gevaren herkennen (waaronder aanrakingsgevaar en de vlamboog) en je leert in de training wat de positie is van de Vakbekwaam Persoon ten opzichte van andere aanwijzingsniveaus binnen een organisatie. Tot slot leer je hoe je veilig werkt aan een
Pagina
Nieuwe NEN 3140 sterk doorontwikkeld
Als trainer en adviseur NEN 3140, werk ik nu alweer een paar weken met de nieuwe NEN 3140 + A2 (December 2018). Deze nieuwe NEN 3140 is sterk doorontwikkeld. Veel zaken waar je in de praktijk vaak tegen aanloopt, zijn nu scherper en concreter geformuleerd. Ook zijn technische, organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen meegenomen in deze nieuwe uitgave. Dat begint al bij de installatieverantwoordelijke
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""