Vraag & Antwoord

Op deze pagina treft u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over het werken met en aan elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. De vragen zijn ingedeeld in een aantal categorieën.

 • Werken onder spanning, mag dat nu wel of niet?

  In de opmerking bij bepaling 6.3.0.101 van NEN 3140 staat: ‘Onder spanning werken is in de praktijk bijna altijd een overtreding van het Arbobesluit.’ Hierin lijkt enige ruimte te zitten. Het is denkbaar dat er uitzonderlijke situaties zijn waarin afschakelen van de spanning nog grotere risico’s met zich meebrengt. De noodzaak om onder spanning te werken moet dan wel heel helder worden onderbouwd en aangetoond.
  In artikel 3.5 lid 5 van het Arbobesluit staat wanneer onder spanning werken is toegestaan.

 • Op welke elektrische apparatuur is NEN 3140 van toepassing?

  NEN 3140 is van toepassing op zowel elektrische installaties van gebouwen (en grote machines/industriële installaties) als elektrische arbeidsmiddelen.

 • Wat zijn de belangrijkste voorschriften uit NEN 3140?

  Voor het bedrijfsleven in het algemeen zijn dat de voorschriften voor de periodieke elektrotechnische inspectie van elektrische installaties en de hierop aangesloten elektrische machines en arbeidsmiddelen (elektrische apparaten en gereedschappen).

  Voor de specifieke elektrotechnische bedrijven zijn dat de voorschriften hoe zij veilig aan elektrische installaties kunnen werken en deze veilig kunnen testen en meten.

  Ook regelt de norm de bevoegdheden om bepaalde vaktechnische handelingen te verrichten.

 • Is toepassing van NEN 3140 verplicht?

  Strikt genomen niet, maar werkgevers kunnen er niet onderuit. Niet alleen in de elektrotechniek, maar in alle sectoren van het bedrijfsleven. Zij zijn volgens de Nederlandse arbowetgeving verplicht te zorgen voor de veiligheid van hun werknemers. Met het toepassen van deze norm kunnen werkgevers aantonen aan hun arboverplichtingen te voldoen.