Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
918 resultaten
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.3.11   Specifieke eisen voor hoogspanningsinstallaties
[niet overgenomen, zie NEN 3840]
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.3.102   Onderbreking
Een korte onderbreking waarbij de werkplek niet wordt verlaten, wordt niet als een onderbreking beschouwd.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.4.1   Algemeen
6.4.1.1   [niet overgenomen] 6.4.1.2   [niet overgenomen] 6.4.1.3   Bescherming tegen elektrisch gevaar in de gevarenzone mag worden bereikt door schermen, afschermingen, afdekkingen of isolerende omhulsels. Zie 6.4.2. Als deze niet kunnen worden aangebracht, moet een veilige afstand van ten minste 0,5 m tot de ongeïsoleerde actieve delen worden aangehouden. 6.4.1.3.101   De
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.4.1.4
[niet overgenomen]
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.4.2.1.101
De voorzieningen die als scherm, afscherming, afdekking of isolerend omhulsel worden gebruikt, moeten deugdelijk worden onderhouden en moeten tijdens de werkzaamheden goed op hun plaats blijven.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.101.4   Werkzaamheden in accuruimten, accukasten en acculaadstations
Het ontstaan van een explosief mengsel kan worden voorkomen door voldoende ventilatie.Werkzaamheden in accuruimten, accukasten en acculaadstations mogen niet worden uitgevoerd als een explosief mengsel aanwezig kan zijn. Verbindingen met accumulatoren mogen niet worden verbroken of gemaakt terwijl de laadketen onder spanning staat of de door de accumulatoren gevoede stroomketen is ingeschakeld
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.102   Elektrotechnische werkzaamheden door leerlingen en studenten
6.102.1   Elektrotechnische werkzaamheden door leerlingen en studenten mogen alleen plaatsvinden onder toezicht en verantwoordelijkheid van een persoon met ten minste een aanwijzing als: — voldoende onderricht persoon bij werkzaamheden in SELV-ketens; — vakbekwaam persoon bij overige werkzaamheden. 6.102.2   Leerlingen en studenten mogen elektrotechnische werkzaamheden aan
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.102.8
Het inschakelen van meet- of proefopstellingen mag alleen gebeuren door de persoon die met de verantwoordelijkheid en het toezicht is belast met een direct daaraan voorafgaande toestemming.
NEN 3140+A3:2019 Norm
6.102.9
Onbeschermde meet- of proefopstellingen mogen alleen zijn ingeschakeld onder ononderbroken toezicht van de persoon die met de verantwoordelijkheid is belast. Deze bepaling geldt niet voor SELV- en PELV-ketens.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
45 resultaten
Vraag & antwoord
NEN heeft een training voor Vakbekwaam Persoon. Wat zijn de leerdoelen van de cursus?
U leert op hoofdlijnen wat de Arbowet vraagt en wat het Arbobesluit aangeeft. Verder wordt u bekend met de inhoud van de norm NEN 3140. Je leert risico’s en gevaren herkennen (waaronder aanrakingsgevaar en de vlamboog) en je leert in de training wat de positie is van de Vakbekwaam Persoon ten opzichte van andere aanwijzingsniveaus binnen een organisatie. Tot slot leer je hoe je veilig werkt aan een
Pagina
Nieuwe NEN 3140 sterk doorontwikkeld
Als trainer en adviseur NEN 3140, werk ik nu alweer een paar weken met de nieuwe NEN 3140 + A2 (December 2018). Deze nieuwe NEN 3140 is sterk doorontwikkeld. Veel zaken waar je in de praktijk vaak tegen aanloopt, zijn nu scherper en concreter geformuleerd. Ook zijn technische, organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen meegenomen in deze nieuwe uitgave. Dat begint al bij de installatieverantwoordelijke
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""