Alle vragen

Ik ben de enige werknemer van het bedrijf. Kan ik mijzelf aanwijzen?

Het is mogelijk om uzelf aan te wijzen mits u dat helder vastlegt.

In bijlage D van NEN 3140 staat wat in elk geval in het aanwijzingsdocument moeten worden opgenomen.