Alle vragen

Wanneer mag ik mijzelf een installatieverantwoordelijke (IV) of werkverantwoordelijke (WV) noemen?

Bij de rol van IV of WV horen de volgende taken en verantwoordelijkheden:

  • Een IV/WV beschikt over voldoende vakkennis (verkregen door opleiding en/of ervaring).
  • Een IV/WV heeft kennis en kunde van de betreffende elektrische installaties en arbeidsmiddelen in de omstandigheden waarin deze worden gebruikt (bedrijfsvoeringsomstandigheden, deze zijn bedrijfsspecifiek).
  • Een IV/WV beschikt over leidinggevende capaciteiten.
  • Een IV/WV is op de hoogte van zijn taakaspecten, d.w.z. hij weet wat hij vanuit zijn rol moet organiseren om werkzaamheden veilig uit te voeren (aansturing van medewerkers, opstellen van werkprocedures, instructietaken, toezichthoudtaken, enz.).

Uw werkgever (de hoogst verantwoordelijke voor de veiligheid in het kader van de arbowetgeving of degene aan wie deze taak is gedelegeerd) zal een inschatting maken of u in aanmerking komt voor een IV- of WV-aanwijzing: Hij toetst op alle bovenstaande punten. Als u aan alle eisen voldoet, kunt u worden aangewezen als IV/WV.

Zie ook bijlage D2 van NEN 3140.