Alle vragen

Wanneer mag ik mijzelf een voldoende onderricht persoon (VOP) noemen?

Een VOP is iemand die geïnstrueerd is op specifieke werkzaamheden. Hij heeft uitleg gekregen over de risico’s bij het uitvoeren van een specifieke taak en de veiligheidsmaatregelen die hij daarvoor in acht moet nemen.

Deze instructie kan worden gegeven door een vakbekwaam persoon of een werkverantwoordelijke.

Uw werkgever (de hoogst verantwoordelijke voor de veiligheid in het kader van de arbowetgeving of degene aan wie deze taak is gedelegeerd) zal een inschatting maken of u in aanmerking komt voor een VOP-aanwijzing. De specifieke werkzaamheden waarvoor een VOP is geïnstrueerd, horen opgenomen te worden in de aanwijzing.