Alle vragen

Werken onder spanning, mag dat nu wel of niet?

In de opmerking bij bepaling 6.3.0.101 van NEN 3140 staat: ‘Onder spanning werken is in de praktijk bijna altijd een overtreding van het Arbobesluit.’ Hierin lijkt enige ruimte te zitten. Het is denkbaar dat er uitzonderlijke situaties zijn waarin afschakelen van de spanning nog grotere risico’s met zich meebrengt. De noodzaak om onder spanning te werken moet dan wel heel helder worden onderbouwd en aangetoond.
In artikel 3.5 lid 5 van het Arbobesluit staat wanneer onder spanning werken is toegestaan.