Alle vragen

Wat zijn de belangrijkste voorschriften uit NEN 3140?

Voor het bedrijfsleven in het algemeen zijn dat de voorschriften voor de periodieke elektrotechnische inspectie van elektrische installaties en de hierop aangesloten elektrische machines en arbeidsmiddelen (elektrische apparaten en gereedschappen).

Voor de specifieke elektrotechnische bedrijven zijn dat de voorschriften hoe zij veilig aan elektrische installaties kunnen werken en deze veilig kunnen testen en meten.

Ook regelt de norm de bevoegdheden om bepaalde vaktechnische handelingen te verrichten.