Alle vragen

Wat is de geldigheidsduur van een behaald NEN 3140-certificaat?

Een certificaat geeft aan dat een bepaalde training is gevolgd en wanneer die heeft plaatsgevonden.

Het certificaat zelf kent geen geldigheidsduur. Het is aan de beoordelende/vragende instantie (die een certificaat noodzakelijk vindt) om te bepalen hoelang het geleden mag zijn dat de betreffende training is gevolgd om aan te nemen dat de leerstof nog voldoende paraat en actueel is.