Alle vragen

Welke opleiding(en) moet ik volgen om aan een NEN 3140-keuringscertificaat te komen?

Allereerst: NEN geeft geen NEN 3140-keuringscertificaten uit. Wel kunt u bij NEN verschillende trainingen volgen op het gebied van NEN 3140. Na afloop krijgt u van ons een certificaat van deelname.

Vanuit de arbowetgeving heeft iedere werkgever een zorgplicht voor zijn medewerkers. NEN 3140 beschrijft hoe men aan deze zorgplicht kan voldoen.

Zo worden in NEN 3140 de uitgangspunten beschreven voor het personeel (het benodigde kennisniveau, opgedaan via opleiding en/of ervaring), de organisatie (taken en bevoegdheden, instructie, aanwijzingsbeleid, het houden van toezicht enz.) en de te volgen bedrijfsvoerings-, werk- en onderhoudsprocedures.

Als de organisatie (werkgever en/of opdrachtgever) en u kunnen aantonen dat al deze zaken op orde zijn, werkt u conform de uitgangspunten van NEN 3140. Dan wordt voldaan aan de zorgplicht zoals gesteld in de arbowetgeving.

Uw opdrachtgever kan natuurlijk altijd ‘eigen’ eisen aan u stellen. Dat zijn afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.